Redakcja
Wzmacnianie poczucia własnej wartości i kontrola emocji u ucznia przejawiającego zaburzenia nastroju
Redakcja

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia depresja rozpoznawana jest u 0,3% dzieci w wieku przedszkolnym, 2% uczniów młodszych klas szkoły podstawowej i u 4–8% nastolatków. Jak podkreśla Małgorzata Łuba, psycholog, psychoterapeuta i trener, blisko 25% osób dorosłych odczuwających zaburzenia nastroju doświadczyło swoich pierwszych objawów depresji już w okresie dojrzewania. W przypadku dzieci równie często chorują dziewczynki i chłopcy. U nastolatków zaburzenia nastroju częściej pojawiają się u dziewcząt. Psychiatrzy, psycholodzy i psychoterapeuci alarmują, że symptomy depresji nie tylko powodują pogorszenie codziennego funkcjonowania, lecz także stają się przyczyną innych poważnych problemów – sięgania po środki psychoaktywne, samookaleczania czy zachowań samobójczych. Aby zapobiec nawrotom depresji, konieczna jest współpraca środowiska rodzinnego i szkolnego, wzmacnianie poczucia własnej wartości ucznia z obniżonym nastrojem oraz ćwiczenie elastyczności psychologicznej i kontroli emocji.

Czytaj dalej
Ryzykowne zachowanie ucznia w sieci – jak powinna przebiegać praca indywidualna z dzieckiem uzależnionym od internetu?
Redakcja

Współcześni uczniowie narażeni są na szereg zagrożeń wynikających z ciągłej obecności w sieci. Jak Podaje Małgorzata Łoskot, pedagog specjalny i socjoterapeuta, wraz z wiekiem rośnie stopień wzajemnych relacji dzieci i młodzieży z nowymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. Cyberprzestrzeń jest dla podopiecznych niezwykle interesująca, a zarazem niebezpieczna, pełna pułapek i zagrożeń. Pionierem badań nad możliwością pojawienia się zjawiska uzależnienia od internetu jest Ivan K. Goldberg. Obserwacje doktora psychiatrii z Uniwersytetu Columbia zapoczątkowały dyskusję na temat wpływu nowych mediów na zdrowie psychiczne człowieka.

Czytaj dalej
Praca pedagoga w realiach szkolnych w roku szkolnym 2019/2020
Redakcja

Rolę i obowiązki pedagoga w oświacie reguluje m.in. Karta Nauczyciela, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach i placówkach oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 roku w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informatycznej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii. Powyższe akty prawne precyzują zakres pracy pedagoga oraz akcentują znaczenie współpracy z nauczycielami i rodzicami na rzecz ucznia.

Czytaj dalej