Program konferencji.
 09:00 - 09:15
Rozpoczęcie kongresu
INTERWENCYJNY POWER SPEECH 
 09:15 - 10:15
To jak to jest z tym zdrowiem psychicznym nastolatków i jak można im pomóc?
Podczas panelu omówimy temat zdrowia psychicznego nastolatków i zaprezentujemy co na ten temat mówią najnowsze badania i statystyki. Na przykładach pokażemy jak ważne jest wsparcie pedagogów w życiu nastolatków. Powiemy, co możemy zrobić, żeby efektywnie pomóc uczniom i uczennicom w sytuacji kryzysu psychicznego.
 • INTERWENCJA: Co należy do zadań i obowiązków pedagogów i psychologów szkolnych w sytuacji ucznia w kryzysie psychicznym? Jakie codzienne sytuacje powinny być dla nas alarmujące?
 • PREWENCJA: Jak wspierać i pomagać nastolatkom, aby uniknąć kryzysowych sytuacji i zapewnić uczniom odpowiednią opiekę i poczucie bezpieczeństwa oraz akceptacji?
 • WSPÓŁPRACA: Jak wspólnie działać na rzecz zdrowia psychicznego nastolatków w szkole?
 • CASE STUDY: Przypadki uczniów w kryzysie psychicznym
 • SESJA Q&A: Dedykowana konkretnym przypadkom
PANEL SPONSOROWANY
 10:15-10:35
Wykorzystanie innowacyjnych narzędzi do terapii oraz pomocy w codziennej pracy pedagoga i psychologa szkolnego
Maria Zdziech
 10:35 - 10:45
Przerwa
PANEL 1  
 10:45 - 12:15
Samobójstwo i próba samobójcza ucznia - obowiązki i działania pedagoga i psychologa szkolnego oraz pedagoga specjalnego w sytuacji kryzysu suicydalnego
Podczas panelu omówimy rolę i obowiązki pedagoga szkolnego w sytuacji ucznia w ryzyku kryzysu suicydalnego. Pokażemy na przykładach jakie działania powinniśmy wdrożyć, aby w odpowiedni sposób przygotować się na sytuację kryzysową i reagować w trudnych sytuacjach. Przeanalizujemy konkretne przypadki, dzięki którym zaprezentujemy działania z zakresu interwencji kryzysowej.
 • INTERWENCJA: Jaki jest zakres działań pedagoga szkolnego w sytuacji kryzysu suicydalnego? Co należy zrobić w sytuacji próby samobójczej ucznia?
 • PREWENCJA: Rekomendowane działania prewencyjne dla szkoły w sytuacji ucznia w kryzysie samobójczym. Jak rozmawiać z uczniami na temat samobójstw?
 • WSPÓŁPRACA: Z jakimi organami i instytucjami powinien współpracować pedagog szkolny, aby zapewnić bezpieczeństwo i wsparcie uczniom w szkole?
 • CASE STUDY: Przypadki uczniów w kryzysie psychicznym będących w grupie wysokiego ryzyka - kryzys samobójczy w szkole
 • SESJA Q&A: Dedykowana konkretnym przypadkom
 12:15 - 12:25
Przerwa
PANEL 2
 12:25 - 13:55
Uczeń doświadczony przemocą domową - zakres działań pedagoga i psychologa szkolnego oraz pedagoga specjalnego w sytuacji przemocy w rodzinie
Podczas panelu omówimy rolę i obowiązki pedagoga i psychologa szkolnego w sytuacji ucznia z podejrzeniem doświadczenia przemocy domowej. Pokażemy na przykładach, jakie działania powinien wdrożyć pedagog w sytuacji przemocy w rodzinie ucznia. Omówimy również, jak wygląda procedura Niebieskiej Karty i kto może ją wypełnić. Ponadto zaprezentujemy, jak powinna przebiegać współpraca pedagoga i psychologa szkolnego z innymi organami i instytucjami oraz specjalistami, m.in. z policją. Poruszymy także temat związany ze zmianami Standardów Ochrony Małoletnich m.in. w odniesieniu do rezygnacji z określania „dziecko – świadek” .
 • INTERWENCJA: Jak powinna wyglądać wzorcowa procedura postępowania w sytuacji podejrzenia przemocy domowej u ucznia? Jak skutecznie prowadzić działania interwencyjne? Jak przebiega procedura Niebieskiej Karty? Co zmienia się po wprowadzeniu zmian w Standardach Ochrony Małoletnich?
 • PREWENCJA: Jakie zachowania i symptomy świadczą o ryzyku wystąpienia przemocy domowej? Jak pedagoga szkolny może monitorować sytuację w rodzinie ucznia?
 • WSPÓŁPRACA: Efektywna współpraca z kuratorem, policją oraz innymi organami, instytucjami i specjalistami zaangażowanymi w działania interwencyjne w sytuacji zagrożenia przemocą w rodzinie dziecka?
 • CASE STUDY: Przypadki uczniów doświadczonych przemocą domową i przeprowadzonych interwencji kryzysowych
 • SESJA Q&A: Dedykowana konkretnym przypadkom
 13:55 - 14:15
Przerwa
PANEL 3
 14:15 - 15:45
Przemoc rówieśnicza w szkole i poza nią - obowiązki i rekomendowane działania pedagoga i psychologa szkolnego oraz pedagoga specjalnego
Podczas panelu omówimy mechanizmy przemocy oraz rolę wszystkich osób w grupie, w której dochodzi do przemocy rówieśniczej. Pokażemy, jak nauczyć uczniów rozpoznawać i reagować na bullying oraz w jaki sposób rozmawiać z agresorem/sprawcą, ofiarą oraz świadkami. Na przykładach zaprezentujemy, jak powinna przebiegać interwencja w klasie/w grupie, w której zaobserwowano przemoc rówieśniczą lub ryzyko jej wystąpienia oraz jak współpracować z rodzicami sprawcy oraz ofiary.
 • INTERWENCJA: Działania pedagoga szkolnego w sytuacji podejrzenia oraz wystąpienia ryzyka przemocy rówieśniczej. Co należy zrobić w sytuacji, kiedy dochodzi do przemocy fizycznej oraz przemocy psychicznej? Jak działać w sytuacji cyberprzemocy i hejtu w social mediach?
 • PREWENCJA: Jak rozmawiać z uczniami na temat bullyingu? Co zrobić w sytuacji, kiedy dzieci używają sformułowań „konfident”, „60”, „skarżypyta”?
 • WSPÓŁPRACA: Sposoby na efektywną współpracę z rodzicami/opiekunami dziecka. Gdzie zgłaszać i z jakimi instytucjami i specjalistami współpracować w sytuacji przemocy rówieśniczej?
 • CASE STUDY: Przypadki sprawców, ofiar oraz świadków przemocy rówieśniczej.
 • SESJA Q&A: Dedykowana konkretnym przypadkom
 15:45
Zakończenie kongresu
WARSZTATY POKONGRESOWE  
 16.00 – 18.00
Procedury postępowania w ramach szkolnego zespołu ds. interwencji kryzysowej. Wytyczne dla pedagoga i psychologa szkolnego oraz pedagoga specjalnego
Podczas 2 godzinnego warsztatu pokażemy na przykładach sprawdzone i efektywne działania z zakresu interwencji kryzysowej, które należy prowadzić w szkole w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia ucznia. Zaprezentujemy, m.in. jak powinien wyglądać wniosek o wgląd w sytuację rodziny oraz omówimy zachowania świadczące o niedostosowaniu społecznym. Pokażemy jakie dokumenty należy przygotować i kiedy należy poinformować odpowiednie instytucje w celu rozpoczęcia działań z zakresu interwencji.
 • PROCEDURY POSTĘPOWANIA: Jak szkoła może przygotować się na sytuację wymagającą działań z zakresu interwencji kryzysowej?
 • INTERWENCJA: Jak powinna wyglądać interwencja kryzysowa prowadzona przed pedagoga szkolnego? Z jakimi instytucjami, organami oraz specjalistami należy współpracować?
 • DOKUMENTACJA: Jak przygotować odpowiednie dokumenty dotyczące sytuacji ucznia w kryzysie psychicznym/doświadczonego przemocą?
 • CASE STUDY: Interwencja kryzysowa w konkretnych przypadkach uczniów, u których wystąpiło zagrożenie życia i zdrowia.
WARSZTATY POKONGRESOWE  
 16.00 – 18.00
Obowiązkowa i rekomendowana dokumentacja pedagoga i psychologa szkolnego oraz pedagoga specjalnego z uwzględnieniem zmian w prawie
– m.in. KN, Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, projekt Ustawy Obowiązkowy Standard Ochrony Małoletnich.
Podczas 2 godzinnego warsztatu pokażemy w jaki sposób prowadzić dokumentację pedagoga i psychologa szkolnego oraz pedagoga specjalnego wg najnowszych wytycznych. Podpowiemy jakie rozwiązania wprowadzić do swojej pracy, aby uniknąć biurokracji i zbędnych dokumentów. Omówimy obowiązkową dokumentację pedagoga oraz pokażemy jakie dokumenty pomocnicze warto stosować w pracy pedagoga/psychologa szkolnego oraz pedagoga specjalnego.
 • DOKUMENTACJA OBOWIĄZKOWA: Jakie dokumenty ma obowiązek przygotowywać i gormadzić pedagog, psycholog szkolny oraz pedagog specjalny? Jak efektywnie i skutecznie organizować pracę z zakresu prowadzenia dokumentacji obowiązkowej?
 • DOKUMENTACJA POMOCNICZA: Jakie dodatkowe dokumenty warto prowadzić zajmując stanowisko pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego oraz pedagoga specjalnego, które mogą okazać się kluczowe w przypadku dalszych problemów z uczniem? Jak uniknąć biurokracji i zbędnej dokumentacji w swojej codziennej pracy?
Kontakt.
Masz pytania? Napisz do nas lub zadzwoń.
 
WSPÓŁPRACA I REKLAMA
Adrianna Białas
 adrianna.bialas@forum-media.pl
KONTAKT W SPRAWIE PROGRAMU I PRELEGENTÓW
Weronika Zięciak
 weronika.zieciak@forum-media.pl