Uczeń kompetentny społecznie, emocjonalnie i cyfrowo
– nowe zadania pedagoga i psychologa szkolnego
w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa psychicznego uczniów

Temat I
Pokolenie Z – czy cyfrowi tubylcy są bezpieczni i odpowiedzialni w wirtualnym świecie?
Prelegent: prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski
 • Digital Natives – dlaczego obecni uczniowie inaczej odbierają i przetwarzają informacje niż ich poprzednicy?
 • W jaki sposób dobierać odpowiednie metody i formy pracy i komunikacji, by znaleźć wspólny język z cyfrowymi tubylcami i odnosić sukcesy wychowawcze?
 • Agresja elektroniczna jako główne zagrożenie dla cyfrowych uczniów – jakie skuteczne działania profilaktyczne i interwencyjne może podejmować pedagog? Co sprawdzi się w praktyce szkolnej?
Temat II
Kompetentni w relacjach – jak przez modelowanie efektywnie rozwijać w uczniach umiejętność konstruktywnej komunikacji?
Prelegent: dr Adriana Kloskowska
 • Jak zadbać o poczucie bezpieczeństwa psychicznego i zaufanie, by zbudować w szkole przestrzeń autentycznego porozumienia między uczniami i nauczycielami?
 • Praktyczne zastosowanie zasady win–win na przykładach z własnego doświadczenia – dlaczego warto zrezygnować z udowadniania racji na rzecz budowania relacji?
 • Wykorzystanie modelu NIE KOP – nie krytykuj, nie oceniaj, nie pouczaj – do konstruktywnej komunikacji w układach relacyjnych: nauczyciel-uczeń i uczeń-uczeń – przykładowe sytuacje zastosowania.
Temat III
Wszystkie emocje są dobre – jak nauczyć dziecko akceptacji i empatycznego wyrażania przeżywanych uczuć?
Prelegenci: dr Magdalena Śniegulska
 • Bezpieczeństwo emocjonalne – dlaczego dziecko najgorzej zachowuje się przy osobie, którą darzy zaufaniem? Wskazanie właściwych reakcji na trudne emocje ucznia.
 • Rozpoznanie i akceptacja emocji – pierwsze kroki do samokontroli i samoregulacji emocjonalnej – jak je ćwiczyć z uczniami i jakie przykładowe metody pracy zastosować?
 • Jak nauczyć ucznia kontroli i wyrażania negatywnych emocji – techniki panowania nad gniewem, nieulegania impulsom i świadomego reagowanie na trudności zewnętrzne.
Temat IV
Jak wykorzystać kreatywność, twórcze myślenie i inicjatywność uczniów do wzmacniania relacji w grupie klasowej?
Prelegent: dr Monika Just
 • W jaki sposób trenować „mięsień” wyobraźni i twórczego myślenia z wykorzystaniem technik heurystycznych – z opisaniem ciekawych ćwiczeń.
 • Jakie strategie pracy z uczniami najlepiej rozwijają komunikatywność, elastyczność i współpracę w grupie – na przykładach z własnej praktyki.
 • Jak pomóc uczniom samodzielnie rozpoznać i zdefiniować problem w środowisku klasowym i dobrać metody jego rozwiązania z wykorzystaniem sesji pomysłowości?
Temat V
Docenianie zamiast oceniania – jak kształtować w uczniach realistyczne myślenie o sobie i innych?
Prelegent: Michał Zawadka
 • Jak wzmacniać w uczniach pewność siebie i poczucie własnej wartości? Co się sprawdzi, a co nie przyniesie oczekiwanego efektu – z wykorzystaniem przykładów z własnej praktyki.
 • Social media jako źródło najsilniejszego wpływu na samoocenę ich użytkowników – jak kształtować krytyczne myślenie uczniów, by nie popadali w wirtualne kompleksy?
 • Jak wzmacniać indywidualność uczniów i pomóc im budować swoją pozycję wśród rówieśników, by nie bali się wyróżniać w grupie? Przykłady działań z uczniem i całą klasą.
Warsztaty dla pedagogów
PRACA Z UCZNIEM W ZAKRESIE ROZWOJU OSOBISTEGO I KSZTAŁTOWANIA KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
Prowadząca: dr Monika Just
 • Jakimi metodami skuteczne zaktywizujesz myślenie i działanie uczniów, by potrafili sami znajdować rozwiązania swoich problemów? Wskazówki, jak w praktyce stosować wybrane techniki pracy.
 • Jakimi technikami wzmocnisz w uczniu kompetencje uczenia się i zapamiętywania, by zwiększyć jego poczucie pewności siebie w szkole? Przykłady konkretnych ćwiczeń do stosowania w procesie uczenia się.
 • Co uczeń powinien wiedzieć o własnej organizacji nauki i jakie przydadzą mu się techniki zarządzania sobą w czasie – na przykładach z własnej praktyki.