Sprzedaż w promocyjnej cenie do 7. sierpnia!
Po tym terminie ceny wzrosną >>
23.10.2024 r. | Online

Certyfikowany XIX Ogólnopolski Kongres Pedagogów i Psychologów Szkolnych z superwizjami pedagogicznymi

Pedagog i psycholog szkolny w obliczu największych wyzwań w pomocy psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym 2024/2025
#kongrespedagogówszkolnych
 Event 9.00-16.00  Warsztaty 16.00-20.00
+ 14 dni dostępu do nagrania
DO KONGRESU POZOSTAŁO:
0dni
0godz.
0min.
0sek.
4 filary kongresu
4 moduły

inspiracyjne, prawne, proceduralne, dokumentacyjne + 2 warsztaty z treningu zastępowania agresji i obowiązkowej dokumentacji

Eksperci i praktycy

omawiający aktualne case study z placówek w układzie problem-rozwiązanie

Nowość! Strefa self-reg & konkursowa

– Webinar EDUlekcja z technik oddechowych, konkurs z atrakcyjnymi nagrodami, extra wydania czasopisma Głos Pedagogiczny

Nowość! Superwizje pedagogiczne + sesja Q&A po każdym panelu

– z dodatkowymi pytaniami dla uczestników w formule „Co byś zrobił, gdyby…”

TOP TEMATY
Jak skutecznie pracować z uczniami z generacji Z i Alfa?
Odpowiedzialność prawna w pracy pedagogów i psychologów szkolnych w roku szkolnym 2024/2025
Doświadczenie przemocy rówieśniczej online & offline – profilaktyka i obowiązki szkoły w sytuacji ryzyka wystąpienia przenikających się zjawisk wśród młodzieży
Prelegenci

 

Psycholog i kulturoznawca, wykładowca Uniwersytetu SWPS i Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sopocie
Kierowniczka Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy, psycholożka, trenerka, certyfikowana specjalistka w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie i superwizorka.
Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Redaktor prowadząca czasopisma „Głos Pedagogiczny”, pedagog specjalny, socjoterapeuta
Adwokat, prowadzi kancelarię adwokacką, której specjalizacją jest prawo oświatowe, w szczególności prawo oświaty niepublicznej.
Psycholożka - absolwentka wydziału psychologii na Uniwersytecie SWPS w Katowicach.
Ekspert Biura ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
TYLKO PODCZAS TEGOROCZNEJ EDYCJI!
Omówimy kluczowe wyzwania i zmiany w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zaprezentujemy najskuteczniejsze strategie pracy z uczniami z pokolenia Z i Alfa, przeanalizujemy najnowsze procedury pomocy uczniom w przypadku przemocy domowej i przemocy rówieśniczej oraz rozwieje wątpliwości w zakresie odpowiedzialności prawnej pedagogów i psychologów szkolnych. Podczas kongresu skoncentrujemy się na konkretnych przypadkach z codziennej praktyki zawodowej oraz odpowiemy na najbardziej nurtujące pytania.
Program konferencji.
ROZPOCZĘCIE KONGRESU - INSPIRACJA NA START
PANEL 1
Wyzwania pedagogiczne w pracy z uczniami pokolenia Z i Alfa
 • Ewolucja edukacji i sposobu myślenia o szkolnictwie zgodne z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Unii Europejskiej w związku z rozwijaniem umiejętności praktycznych, kompetencji przyszłości oraz edukacji zdrowotnej.
 • Jak dostosować edukację do zmieniających się potrzeb uczniów - najlepsze praktyki i strategie adaptujące placówkę edukacyjną do aktualnych potrzeb uczniów należących do pokolenia Z i Alfa.
 • Świadomość zdrowia psychicznego u nastolatków oraz czynniki wpływające na zły stan psychiczny dzieci i młodzieży - uczeń kontra presja społeczna, stres szkolny oraz media społecznościowe.
 • SESJA Q&A poświęcona konkretnym przypadkom
CZĘŚĆ PRAWNA
PANEL 2
Monitorowanie skutecznego wdrażania Standardów Ochrony Małoletnich po 15 sierpnia 2024 r.
 • Ochrona ucznia w nowych przepisach prawa oświatowego – Na co zwracać uwagę przeprowadzając ocenę efektywności przyjętych w szkole zasad i procedur ochrony dzieci i młodzieży w placówce oświatowej?
 • SUPERWIZJA PEDAGOGICZNA: Nieprawidłowości w zapisach Standardów Ochrony Małoletnich – Analiza kluczowych zapisów ze wskazaniem najczęściej popełnianych błędów. Jak zabezpieczyć się przed ewentualnymi konsekwencjami prawnymi w odniesieniu do nowych standardów?
 • Współpraca z organami ścigania oraz instytucjami wsparcia – Jakie są kompetencje pedagogów/szkolnego i specjalnego oraz psychologa szkolnego we współpracy z policją oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Sprawdzone zasady postępowania w sytuacji zaangażowania organów ścigania oraz innych instytucji lub placówek.
 • Ochrona zdrowia psychicznego dziecka i wparcie rodzica – Na czym polegają obowiązki pedagogów/szkolnego i specjalnego oraz psychologa szkolnego w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz ochrony zdrowia i życia w świetle aktualnych przepisów prawnych. Sprawdzone sposoby udzielania wsparcia dziecku i rodzicom/opiekunom.
 • SESJA Q&A poświęcona konkretnym przypadkom
CZĘŚĆ PRAWNA
PANEL 3
Odpowiedzialność cywilno-prawna pedagoga szkolnegi i psychologa szkolnego w świetle aktualnych zmian i przepisów prawnych
 • Odpowiedzialność prawna, ochrona pedagoga i psychologa szkolnego oraz bezpieczeństwo i poufność danych - Analiza odpowiedzialności cywilnej i karnej pedagoga/psychologa szkolnego w przypadku naruszenia prawa np. narażenia bezpieczeństwa i zdrowia ucznia. Jak minimalizować ryzyko odpowiedzialności prawnej poprzez przestrzeganie procedur i przepisów? Analiza możliwych zagrożeń związanych z wyciekiem wrażliwych danych ucznia oraz sprawdzone sposoby na minimalizowanie ryzyka.
 • CASE STUDY: Zgłaszanie czynów karalnych przez pedagoga szkolnego do organów ścigania i zewnętrznych instytucji - Ochrona sygnalistów, Standardy Ochrony Małoletnich oraz prawne aspekty tajemnicy zawodowej pedagoga szkolnego/specjalnego oraz psychologa szkolnego.
 • SUPERWIZJA PEDAGOGICZNA: Ochrona danych osobowych oraz publikacja informacji o uczniach - Nietypowe sytuacje dotyczące ochrony danych osobowych z uwzględnieniem przepisów RODO. Konsekwencje prawne w sytuacji niewłaściwego przechowywania oraz udostępniania danych.
 • CASE STUDY: Informowanie rodziców oraz interwencja kryzysowa - Obowiązek informowania rodziców, prośba o dochowanie tajemnicy oraz działania zgodne z obowiązującymi procedurami i Standardami Ochrony Małoletnich w celu ochrony życia i zdrowia uczniów.
 • SESJA Q&A poświęcona konkretnym przypadkom
CZĘŚĆ PROCEDURALNA
PANEL 4
Aktualne procedury pomocy psychologiczno-pedagogicznej w pracy z uczniem, klasą, rodziną dziecka doświadczającej przemocy domowej - przemoc fizyczna, psychiczna oraz zaniedbanie w rodzinie
 • Procedury pracy z uczniem, u którego zachodzi podejrzenie doświadczenia przemocy domowej - Kroki niezbędne do diagnozy i oceny sytuacji, identyfikacja objawów, planowanie i wdrażanie interwencji oraz monitorowanie postępów. Sprawdzone metody z uczniami w odniesieniu do zjawiska przemocy domowej. Na jakim etapie działań interwencyjnych złożyć wniosek o wgląd w sytuacje rodziny oraz rozpocząć procedurę Niebieskiej Karty?
 • CASE STUDY: Uczeń w spektrum autyzmu doświadczony przemocą fizyczną ze strony rodzeństwa - Jak powinien wyglądać proces interwencyjny w sytuacji, kiedy dziecko jest ofiarą przemocy fizycznej ze strony brata lub siostry? Jak wygląda procedura postępowania i wsparcie dla rodziny ze strony pedagoga/psychologa szkolnego.
 • CASE STUDY: Uczeń jako ofiara kar cielesnych ze strony rodzica - Działania zakresu interwencji z uwzględnieniem najnowszych przepisów oraz obowiązków spoczywających na pedagogu/psychologu szkolnym w sytuacji, kiedy szkoła ma podejrzenie, że rodzice/opiekunowie ucznia stosują kary cielesne.
 • SUPERWIZJA PEDAGOGICZNA: Uczeń świadkiem zachowań agresywnych pomiędzy rodzicami - Jak wspierać dziecko, które wychowuje się w przemocowej rodzinie, w której nadużywa się substancji psychoaktywnych? Jakie obowiązki i działania leżą po stronie szkoły, w tym pedagoga/psychologa szkolnego?
 • SESJA Q&A poświęcona konkretnym przypadkom
WARSZTATY POKONGRESOWE 1  
 16.00 – 18.00
Trening Zastępowania Agresji jako metoda wspierająca rozwój kompetencji społecznych i emocjonalnych uczniów.
Podczas 2-godzinnego warsztatu pokażemy w jaki sposób wykorzystać program interwencji skierowanej na zmianę zachowania agresywnej młodzieży m. in. w profilaktyce społecznej czy poprawie więzi rodzinnych.
 • Wprowadzenie do ART jako profilaktyki społecznej w ofercie nauczenia jego odbiorców postaw i zachowań społecznych oraz jako metody diagnostyczno-terapeutycznej do naprawy zaburzonych relacji rodzinnych.
 • Krok 1: Biologiczne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania agresji i przemocy.
 • Krok 2: Czynniki przemocy rówieśniczej, środowiskowe uwarunkowania agresji – rola rodziny.
 • Krok 3: Poznawczo behawioralne techniki modyfikacji zachowań.
 • CASE STUDY: Procedury treningu uczenia zachowań alternatywnych wobec agresji.
 • CASE STUDY: Jak połączyć pracę nad trzema obszarami jednocześnie: zachowaniem, emocjami i rozwojem moralnym?
PORADNIK!
Każdy uczestnik otrzyma dodatkowo poradnik Autoagresja u dzieci, dzięki któremu zyskasz skuteczne wskazówki i narzędzia, które pomogą Ci zrozumieć, jak lepiej radzić sobie z problemem autoagresji u dziecka i jak pomóc mu wrócić na właściwą ścieżkę rozwoju.
poradnik
WARSZTATY POKONGRESOWE 2  
 18.00 – 20.00
Odpowiedzialność dokumentacyjna i optymalizacja zadań pedagoga i psychologa szkolnego w świetle aktualnych wyzwań pedagogicznych i wymagań MEN w roku szkolnym 2024/2025
Podczas 2-godzinnego warsztatu pokażemy w jaki sposób zoptymalizować pracę pedagoga i psychologa szkolnego, uniknąć błędów dokumentacyjnych i co zaktualizować, aby nie doprowadzić do pociągnięcia do odpowiedzialności pracowniczej, dyscyplinarnej, karnej a także cywilnej.
 • Jak odbiurokratyzować pracę pedagogów/psychologa szkolnego? - 6 kroków redukujących obciążenie administracyjne, pozwalających właściwe prowadzić obowiązkową i dodatkową dokumentację.
 • KODEKS DOBRYCH PRAKTYK: Optymalizacje w prowadzeniu dokumentacji - wyjaśnienie wątpliwości dotyczących wypełniania dokumentacji na bazie własnych doświadczeń.
 • CASE STUDY: Nieprawidłowości i błędy w prowadzeniu dokumentacji przez pedagogów i psychologa szkolnego - Analiza najczęściej popełnianych błędów. Omówienie konsekwencji wynikających ze źle wypełnionej dokumentacji.
 • CASE STUDY: Omówienie konkretnych przypadków i zagadnień dotyczących obowiązkowej i obligatoryjnej dokumentacji pedagogów/psychologa szkolnego.
PORADNIK!
Każdy uczestnik otrzyma dodatkowo pakiet scenariuszy na wszystkie etapy nauczania pt. Rozwój kompetencji emocjonalno-społecznych dzieci w wieku szkolnym, które w prosty sposób uczą dzieci rozpoznawać swoje uczucia i analizować uczucia innych. Poradnik wspiera prowadzenie zajęć wyrównawczych, lekcji wychowawczych i profilaktycznych.
poradnik
NOWOŚĆ!
STREFA SELF-REF!
Każdy uczestnik kongresu otrzyma Webinar w formie EDUlekcji z technik oddechowych – skorzystaj z gotowych praktyk prowadząc zajęcia z uczniami lub w czasie spotkań z nauczycielami i rodzicami!
STREFA KONKURSÓW Z NAGRODAMI!
Podczas trwania konferencji do wygrania:
1x bon na dostęp do kursu „Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży”
3x książki „NAUCZYCIEL troskliwy ogrodnik” - Hannah Beach i Tamara Neufeld Strijack
Kup bilet
Weź udział w konferencji
BILET NA KONFERENCJĘ ONLINE
już od   zł netto
 • Udział w Kongresie online z możliwością zadawania pytań prelegentom na czacie
 • Dostęp do nagrań wykładów przez 14 dni po zakończeniu wydarzenia liczony od czasu dostarczenia materiałów pokonferencyjnych
BILET NA KONFERENCJĘ ONLINE + WARSZTATY
już od   zł netto
 • Udział w Kongresie online z możliwością zadawania pytań prelegentom na czacie
 • Dostęp do nagrań wykładów przez 14 dni po zakończeniu wydarzenia liczony od czasu dostarczenia materiałów pokonferencyjnych
 • Udział online w warsztacie

Kongres rozpocznie się za:

0dni
0godz.
0min.
0sek.
DOŁĄCZ I SKORZYSTAJ Z RABATU!
Pula biletów promocyjnych jest ograniczona

MASZ JUŻ BILET NA KONGRES,
ALE NADAL NIE MASZ BILETU NA WARSZTATY?
Nic straconego!

Zaloguj się na swoje konto i dokup wybrany przez siebie warsztat!
Kto powinien wziąć udział?
Do udziału w kongresie zapraszamy pedagogów szkolnych, psychologów szkolnych oraz pedagogów specjalnych pracujących w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych. Zachęcamy do udziału w kongresie wszystkich szkolnych specjalistów, którzy na co dzień pracują z uczniami w placówkach szkolnych oraz chcą dowiedzieć się więcej na temat trendów w edukacji, wyzwań pedagogów szkolnych i psychologa szkolnego, zmian prawnych oraz działań prewencyjnych i interwencyjnych, w tym procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych.
ZAUFAJ NASZEMU DOŚWIADCZENIU I WIEDZY!
Nasza działalność przez lata rozwijała się podążając za trendami rynku oraz potrzebami klientów. Wydawane przez nas tytuły są cenione przez szerokie grono specjalistów.
Wśród naszych czasopism znajdziesz między innymi: Charaktery, Małe Charaktery, Głos Pedagogiczny, Psychologia w Praktyce, Matematyka.
Partnerzy:
O tym będziemy mówić:
Strategie pedagogiczne przyjazne pokoleniu Z i Alfa
- jak skutecznie pracować z generacją Z i Alfa
Standardy Ochrony Małoletnich
- monitorowanie wdrożonych po 15 sierpnia 2024 r. nowych standardów i procedur postępowania w sytuacjach zagrażających dzieciom.
Odpowiedzialność prawna szkolnych specjalistów
- aktualne regulacje prawne i ich wpływ na codzienną pracę pedagogów i psychologów szkolnych
Uczeń z doświadczeniem przemocy domowej
- strategie wspierające z codziennej praktyki pedagogicznej
Przenikająca się przemoc rówieśnicza online i offline
- strategie interwencyjne w świetle aktualnych raportów i badań
Kontakt.
Masz pytania? Napisz do nas lub zadzwoń.