XIV Ogólnopolski Kongres dla Pedagogów
i Psychologów Szkolnych
UCZEŃ W ŚRODOWISKU
SZKOLNYM I RÓWIEŚNICZYM
W PRZEŁOŻENIU NA REALIA PRACY
PEDAGOGA I PSYCHOLOGA
Edycja warsztatowa
Kontakt:
Masz pytania? Napisz do nas lub zadzwoń!
Telefon:
(61) 66 55 774

E-mail: