XIV Ogólnopolski Kongres dla Pedagogów
i Psychologów Szkolnych
UCZEŃ W ŚRODOWISKU
SZKOLNYM I RÓWIEŚNICZYM
W PRZEŁOŻENIU NA REALIA PRACY
PEDAGOGA I PSYCHOLOGA
Edycja warsztatowa
Kontakt.
Masz pytania? Napisz do nas lub zadzwoń.
E-mail
bok@forum-media.pl
Telefon
61 66 55 774