logo
Ogólnopolski Kongres dla Pedagogów i Psychologów Szkolnych – nowoczesne rozwiązania w pracy z dziećmi i z młodzieżą szkolną

„Największe wyzwania w pracy pedagoga i psychologa w roku szkolnym 2018/2019” to temat przewodni XIII Ogólnopolskiego Kongresu dla Pedagogów i Psychologów Szkolnych, który odbędzie się 11 października 2018 r. w Novotel Airport w Warszawie. Organizatorem wydarzenia jest „Głos Pedagogiczny” – miesięcznik dla nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych. Podczas Kongresu dla Pedagogów i Psychologów Szkolnych przedstawimy Państwu przetestowane w praktyce metody pracy z dziećmi i z młodzieżą szkolną, przejawiającymi zaburzenia zachowania w postaci agresji, depresji czy apatii. Prelegenci rozkładają na czynniki pierwsze najtrudniejsze zagadnienia, z jakimi codziennie mierzy się pedagog i psycholog szkolny, jak: praca z dziećmi przestymulowanymi, młodzieżą w kryzysie indywidualnym czy z problemami natury seksualnej. Ponadto eksperci wskażą, jak krok po kroku planować pracę w tym zakresie.


Obowiązki pedagoga w nowym modelu opieki


Kongres dla Pedagogów i Psychologów Szkolnych wyposaży Państwa w techniki i narzędzia, które pozwolą dochodzić przyczyn problemu i na tej podstawie dopasowywać metody pracy. Uczestnicy wydarzenia dowiedzą się, jak w praktyce realizować nowe obowiązki pedagoga oraz z jakimi wyzwaniami będzie musiał  zmierzyć się psycholog szkolny w roku szkolnym 2018/2019. Swoimi umiejętnościami podzielą się eksperci z wieloletnim doświadczeniem: psychologowie, pedagodzy, terapeuci i osoby na co dzień pracujące z dziećmi i z młodzieżą. Pokażą oni, jak w praktyce radzą sobie z typowymi i nieoczywistymi problemami o podłożu psychologicznym.


Przekazujemy zastrzyk wiedzy, jakiej nie dostarczają inne konferencje dla pedagogów i psychologów szkolnych


Uczestnicząc w wydarzeniu, dowiedzą się Państwo, jak prawidłowo ustalać przyczynę konkretnego zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży i zapoznają ze skutecznymi technikami terapeutycznymi, które warto wykorzystywać w codziennej pracy. Ponadto prelegenci występujący podczas konferencji dla pedagogów i psychologów szkolnych przybliżą Państwu przetestowane plany postępowania w przypadkach problemów z tożsamością seksualną i nieprawidłowymi zachowaniami seksualnymi. Ogólnopolski Kongres Pedagogów i Psychologów Szkolnych wyposaży Państwa w wiedzę, która pozwoli właściwie interpretować zmiany w prawie oświatowym i dostosowywać swoje działania do obowiązujących przepisów.


Zmieniony wymiar pensum pedagoga szkolnego, nowe zasady awansu zawodowego i oceny pracy


Wydarzenie otwiera panel zatytułowany „Praca pedagoga i psychologa szkolnego wobec zmian prawnych w roku szkolnym 2018/2019”, w trakcie którego dowiedzą się Państwo, jakie nowe obowiązki w praktyce realizować w rzeczywistości szkolnej, poznają zmieniony wymiar pensum pedagoga szkolnego, aktualne zasady awansu zawodowego i oceny pracy. Podczas konferencji dla pedagogów i psychologów szkolnych przybliżone zostaną zagadnienia związane z nowym, trójstopniowym modelem opieki oraz współpracą pedagoga z terapeutą środowiskowym dzieci i młodzieży. Panel specjalny wyposaży Państwa w wiedzę, jakiej nie dostarczają tradycyjne konferencje dla pedagogów. Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób łączyć działania opiekuńcze, pomocowe, wychowawcze, edukacyjne i animujące procesy wspomagające rozwój w ramach jednego etatu pedagoga.
Kongres dla Pedagogów i Psychologów Szkolnych zamyka uroczyste wyłonienie zwycięzców konkursu zorganizowanego z okazji 10-lecia czasopisma „Głos Pedagogiczny” i wręczenie nagród.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami: