Prelegenci.

 

 
Przemysław Staroń
Psycholog i kulturoznawca

Psycholog i kulturoznawca, wykładowca Uniwersytetu SWPS i Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sopocie oraz współzałożyciel Centrum Rozwoju Jump, w ramach którego wspiera rozwój i stymuluje umiejętność myślenia młodzieży, dorosłych i seniorów.

Nauczyciel dyplomowany, autor książek, twórca Zakonu Feniksa, nagrodzony przez Komisję Europejską orędownik spotkań pokoleń. Wybrany Człowiekiem Roku 2019 w kategorii “Wzorowe sprawowanie” w plebiscycie czytelników “Gazety Wyborczej”. Wyróżniony w konkursie im. Ireny Sendlerowej "Za naprawianie świata" i konkursie o Nagrodę im. Janusza Korczaka. Nagrodzony LGBT+ Diamond 2019 Polish Business Award, finalista Nauczycielskiego Nobla - Global Teacher Prize 2020, Digital Shaper 2020, jest na liście 100 osób, które zmieniają Polskę (na lepsze) wg Noizz.pl. Członek Kolegium Ekspertów Instytutu Strategie 2050.

Tutor ponad 50 finalistów i laureatów Olimpiady Filozoficznej, fan kreatywnego nauczania i twórca pracowni #utrzy, jako prekursor wykorzystania Snapchata w edukacji nazywany profesorem Snapem. Nauczyciel Roku 2018.

 
dr n. społ. Marlena Stradomska
Ekspert, trener, terapeuta

Ekspert Biura ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Wykładowca akademicki, kierownik placówki socjoterapeutycznej Towarzystwa Nowa Kuźnia w Lublinie, trener, terapeuta w trakcie 4-letniego kursu w nurcie integratywnym (aktualnie na 3 roku).

W trakcie studiów doktoranckich w zakresie psychologii oraz filozofii w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Autorka ponad 100 publikacji naukowych w obszarze problemów społecznych, pracy z osobami po próbie samobójczej czy zagrożeń XXI wieku. Zajmuje się propagowaniem wiedzy z zakresu suicydologii w mediach np. Newsweek, Onet, WP, Polskie Radio Lublin itd.

 
Tomasz Bilicki 
Pedagog, psychoterapeuta

Pedagog, psychoterapeuta (1. stopień referencyjny), certyfikowany interwent kryzysowy (University of Maryland), psychotraumatolog.

Ukończył psychologię motywacji na Uniwersytecie SWPS, psychotraumatologię na Uniwersytecie Gdańskim oraz kilkaset godzin szkoleń w zakresie wsparcia i terapii. Absolwent amerykańskiego programu szkoleniowego ICISF w modelu indywidualnej i grupowej interwencji kryzysowej CISM, zalecanego przez ONZ. Szkolił się także na Uniwersytecie w Nowym Jorku, Utrechcie i Harvarda. Pracuje pod superwizją dr Michała Jasińskiego, certyfikowanego nauczyciela Coherence Psychology Institute w Barcelonie.

Prowadzi konsultacje w nurcie psychoterapii koherencji dla młodzieży w łódzkim punkcie interwencji kryzysowej i w ośrodku opieki psychologiczno-psychoterapeutycznej (1. stopień referencyjny). Jest związany z Inicjatywą Restart w ramach której szkoli osoby chcące się uczyć wsparcia osób, w szczególności dzieci i młodzieży, z traumą i w kryzysie.

 
Maja Kuźmicz
Psycholożka, trenerka

Kierowniczka Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy, psycholożka, trenerka, certyfikowana specjalistka w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie i superwizorka.

Jest absolwentką psychologii klinicznej SWPS, Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej oraz studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży „Poza Schematami”. Prowadzi konsultacje indywidualne, grupy wsparcia oraz edukacyjne, a także warsztaty kompetencji społecznych. Trenerka w zespole szkoleniowym Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 
Małgorzata Łoskot
Pedagog specjalny, socjoterapeutka

Ukończyła kierunek pedagogika specjalna na warszawskiej Akademii, wieloletni pedagog szkolny oraz w poradni psychologiczno-pedagogicznej, redaktor prowadząca czasopismo „Głos Pedagogiczny”.

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Autorka popularnych programów szkoleniowych dla nauczycieli oraz programów profilaktycznych dla młodzieży. Wieloletnia pedagog w szkole oraz w poradni psychologiczno-pedagogicznej, jest redaktorem prowadzącym czasopisma „Głos Pedagogiczny”. Czynnie angażuje się w pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych.

Kontakt.
Masz pytania? Napisz do nas lub zadzwoń.
 
WSPÓŁPRACA I REKLAMA
Adrianna Białas
 adrianna.bialas@forum-media.pl
KONTAKT W SPRAWIE PROGRAMU I PRELEGENTÓW
Weronika Zięciak
 weronika.zieciak@forum-media.pl