Prelegenci.

 

 
Przemysław Staroń
Psycholog i kulturoznawca

Psycholog i kulturoznawca, wykładowca Uniwersytetu SWPS i Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sopocie oraz współzałożyciel Centrum Rozwoju Jump, w ramach którego wspiera rozwój i stymuluje umiejętność myślenia młodzieży, dorosłych i seniorów.

Nauczyciel dyplomowany, autor książek, twórca Zakonu Feniksa, nagrodzony przez Komisję Europejską orędownik spotkań pokoleń. Wybrany Człowiekiem Roku 2019 w kategorii “Wzorowe sprawowanie” w plebiscycie czytelników “Gazety Wyborczej”. Wyróżniony w konkursie im. Ireny Sendlerowej "Za naprawianie świata" i konkursie o Nagrodę im. Janusza Korczaka. Nagrodzony LGBT+ Diamond 2019 Polish Business Award, finalista Nauczycielskiego Nobla - Global Teacher Prize 2020, Digital Shaper 2020, jest na liście 100 osób, które zmieniają Polskę (na lepsze) wg Noizz.pl. Członek Kolegium Ekspertów Instytutu Strategie 2050.

Tutor ponad 50 finalistów i laureatów Olimpiady Filozoficznej, fan kreatywnego nauczania i twórca pracowni #utrzy, jako prekursor wykorzystania Snapchata w edukacji nazywany profesorem Snapem. Nauczyciel Roku 2018.

 
Maja Kuźmicz
Psycholożka, trenerka

Kierowniczka Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy, psycholożka, trenerka, certyfikowana specjalistka w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie i superwizorka.

Jest absolwentką psychologii klinicznej SWPS, Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej oraz studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży „Poza Schematami”. Prowadzi konsultacje indywidualne, grupy wsparcia oraz edukacyjne, a także warsztaty kompetencji społecznych. Trenerka w zespole szkoleniowym Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 
Małgorzata Łoskot
Pedagog specjalny, socjoterapeutka

Ukończyła kierunek pedagogika specjalna na warszawskiej Akademii, wieloletni pedagog szkolny oraz w poradni psychologiczno-pedagogicznej, redaktor prowadząca czasopismo „Głos Pedagogiczny”.

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Autorka popularnych programów szkoleniowych dla nauczycieli oraz programów profilaktycznych dla młodzieży. Wieloletnia pedagog w szkole oraz w poradni psychologiczno-pedagogicznej, jest redaktorem prowadzącym czasopisma „Głos Pedagogiczny”. Czynnie angażuje się w pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych.

 
Beata Patoleta
Adwokat

Adwokat, prowadzi kancelarię adwokacką, której specjalizacją jest prawo oświatowe, w szczególności prawo oświaty niepublicznej.

Reprezentuje osoby prowadzące placówki niepubliczne (szkoły, przedszkola) na terenie całego kraju w postępowaniach cywilnych, administracyjnych i karnych związanych z naliczaniem, rozliczaniem i wykorzystaniem dotacji oświatowych. Dotychczas wygrała dla swoich klientów sprawy o wartości znacznie przekraczającej 20 milionów złotych.

 
Magdalena Kosowska
Psycholożka

Psycholożka - absolwentka wydziału psychologii na Uniwersytecie SWPS w Katowicach.

Opiekunka merytoryczna trenerów RESQL – wdrażanie systemu wspierającego szkoły w rozwiązywaniu problemów przemocy rówieśniczej. Absolwentka Studiów Podyplomowych „Coaching i Mentoring” na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Edukatorka Pozytywnej Dyscypliny dla Rodziców i Nauczycieli w Przedszkolu. Współzałożycielka Międzywydziałowego Koła Naukowego Badań Relacji Rówieśniczych i Bullyingu „OLWEUS”. Pod kierownictwem dr Małgorzaty Wójcik realizuje badania jakościowe „Postrzeganie zjawiska prześladowania rówieśniczego przez opiekunów dzieci doświadczających prześladowania rówieśniczego w szkole” (Projekt Bullying and Parenting). Wyniki prowadzonych badań prezentowała na konferencjach naukowych w Warszawie, Poznaniu i Katowicach. Członkini zespołu w projekcie International study of teacher responses to peer aggression. Koordynatorka w projekcie badawczym BAPKids. Współorganizatorka cyklicznej międzynarodowej konferencji na temat przemocy rówieśniczej i bullyingu "Dni OLWEUSA". Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji ACT2024 Katowice. Współzałożycielka i koordynatorka projektu „Klub bez Spiny” realizowanego w ramach współpracy SWPS Katowice i Fundacji na rzecz dzieci i dorosłych z rozszczepem kręgosłupa SPINA. Główne obszary zainteresowań naukowych przemoc rówieśnicza, psychologia rozwojowa dziecka, wypalenie rodzicielskie.

 
dr n. społ. Marlena Stradomska
Ekspert, trener, terapeuta

Ekspert Biura ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Wykładowca akademicki, kierownik placówki socjoterapeutycznej Towarzystwa Nowa Kuźnia w Lublinie, trener, terapeuta w trakcie 4-letniego kursu w nurcie integratywnym (aktualnie na 3 roku).

W trakcie studiów doktoranckich w zakresie psychologii oraz filozofii w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Autorka ponad 100 publikacji naukowych w obszarze problemów społecznych, pracy z osobami po próbie samobójczej czy zagrożeń XXI wieku. Zajmuje się propagowaniem wiedzy z zakresu suicydologii w mediach np. Newsweek, Onet, WP, Polskie Radio Lublin itd.

Kontakt.
Masz pytania? Napisz do nas lub zadzwoń.