Prelegenci.

 

 
dr Karolina Appelt
Psycholog

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, interesuje się psychologią rozwoju, edukacji i wychowania.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, pracuje na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kieruje Podyplomowymi Studiami Przygotowania Pedagogicznego dla Psychologów. Interesuje się psychologią rozwoju, edukacji i wychowania. Autorka wielu publikacji o tej tematyce. W działalności społecznej zajmuje się propagowaniem wiedzy z obszaru rozwoju i wychowania wśród rodziców i nauczycieli. Lubi się uczyć i dzielić się wiedzą

 
prof. Marek Kaczmarzyk
Biolog, neurodydaktyk, nauczyciel

Jest nauczycielem i wykładowcą, popularyzatorem nauki, propaguje dydaktykę ewolucyjną.

Specjalista w zakresie ewolucyjnego, neurobiologicznego i matematycznego podłoża procesów uczenia się, nauczania i wychowywania. Kierownik Pracowni Dydaktyki Biologii na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Śląskim. Autor artykułów i książek na temat kształcenia oraz podręczników i programów szkolnych. Właściciel firmy „Neurodydaktyka doktora Kaczmarzyka”

 
dr Magdalena Rowicka 
Psycholog, badaczka uzależnień

Psycholog, badaczka uzależnień, w tym tzw. uzależnień behawioralnych, m.in. problemowego korzystania z urządzeń cyfrowych

Psycholog, badaczka uzależnień, w tym tzw. uzależnień behawioralnych: problemowego korzystania z urządzeń cyfrowych, grania w gry komputerowe, używania mediów społecznościowych. Jest autorką publikacji w zakresie uzależnień behawioralnych, profilaktyki i terapii, współautorką i realizatorem programów szkoleniowych i profilaktycznych. 

 
Larysa Vychivska
Ukraińska nauczycielka i pedagożka

Pracuje w Fundacji Polskie Forum Migracyjne. Jest asystentką międzykulturową w warszawskich szkołach podstawowych.

Współzałożycielka i wiceprezeska Fundacja Ukraińskie Centrum Edukacji  i ukraińskiej szkoły  „Materynka” w Warszawie. 
Pochodzi z Ukrainy, posiada 20-letnie doświadczenie pracy z dziećmi klas I-IV w Kijowie. Od sześciu lat mieszka w Warszawie, gdzie pracuje w Fundacji Polskie Forum Migracyjne. Jest asystentką międzykulturową w warszawskich szkołach, zajmuje się „budowaniem mostów” między uczniem, szkołą a rodziną. 
 

 
Małgorzata Łoskot
Pedagog specjalny, socjoterapeutka

Ukończyła kierunek pedagogika specjalna na warszawskiej Akademii, wieloletni pedagog szkolny oraz w poradni psychologiczno-pedagogicznej, redaktor prowadząca czasopismo „Głos Pedagogiczny”.

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Autorka popularnych programów szkoleniowych dla nauczycieli oraz programów profilaktycznych dla młodzieży. Wieloletnia pedagog w szkole oraz w poradni psychologiczno-pedagogicznej, jest redaktorem prowadzącym czasopisma „Głos Pedagogiczny”. Czynnie angażuje się w pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych.

 
Agnieszka Ludorowska
Psycholog

Absolwentka psychologii na UAM w Poznaniu, interesuje się rozwojem dziecka, rolą więzi społecznych oraz teorią przywiązania.

Ukończyła psychologię na UAM w Poznaniu, a także liczne szkolenia z zakresu wspierania dziecka i jego rodziny (m.in. kurs podstawowy terapii systemowej, szkolenia z obszaru profilaktyki przemocy wobec dziecka, zaburzeń rozwojowych). Doświadczenie zawodowe zdobywała przede wszystkim w placówkach edukacyjnych (szkoła podstawowa, poradnie psychologiczno-pedagogiczne). Szczególnie interesuje się rolą więzi społecznych w życiu człowieka, a zwłaszcza wczesnych więzi między dzieckiem a jego opiekunami (teoria przywiązania).

 
Marta Florkiewicz-Borkowska (Pani Flo-Bo)
Nauczycielka języka niemieckiego, arteterapeutka, trenerka

Pracuje jako nauczycielka języka niemieckiego, edukatorka w zakresie nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych, prowadzi zajęcia z wykorzystaniem elementów arteterapii.

Laureatka tytułu Nauczyciel Roku 2017 r., uczy w Szkole Podstawowej im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach. Trenerka, tutorka I stopnia, mentorka oraz moderatorka. Dyplomowana arteterapeutka i trenerka treningu umiejętności społecznych. Edukatorka w zakresie nowoczesnych rozwiązań w edukacji. Prowadzi szkolenia z edukacji cyfrowej i medialnej, kompetencji miękkich oraz rozwoju osobistego z elementami arteterapii. Autorka materiałów edukacyjnych dotyczących nowoczesnych technologii i arteterapii w edukacji. Uczestniczka i prelegentka konferencji poświęconych GWP, kompetencjom medialnym i cyfrowym, koordynatorka projektów i autorka innowacji pedagogicznych. Należy do grupy Superbelfrzy RP. Współpracuje z wieloma instytucjami i wspiera nauczycieli w rozwijaniu kompetencji cyfrowych i medialnych, a także społeczno-emocjonalnych.

Kontakt.
Masz pytania? Napisz do nas lub zadzwoń.
 
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
tel: 61 66 55 774
bok@forum-media.pl
konferencje@forum-media.pl
WSPÓŁPRACA I REKLAMA
Adrianna Białas
tel: 534 363 615
 adrianna.bialas@forum-media.pl
KONTAKT DLA UCZESTNIKÓW:
Weronika Zięciak

weronika.zieciak@forum-media.pl