Prelegenci.
Prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski

Pedagog specjalny, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, uczestnik i koordynator ok. 60 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, głównie dotyczących zachowań ryzykownych młodzieży (w tym zachowań online, ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy) oraz kondycją psychiczną nauczycieli i ich kompetencjami wychowawczymi. Reprezentował Polskę w konsorcjum międzynarodowym badaczy cyberprzemocy (COST IS801), COST IS1210 dotyczącego wpływu wyglądu i wizerunku online na funkcjonowanie i zdrowie młodzieży, COST CA16297  European Network for Problematic Usage of the Internet zajmujących się problematycznym wykorzystaniem internetu oraz COST CA18115 - Transnational Collaboration on Bullying, Migration and Integration at School Level  podejmującym problematykę przemocy szkolnej w kontekście zjawisk migracyjnych.
Autor pierwszych na rynku polskim opracowań dotyczących agresji elektronicznej Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży (GWP, Sopot 2011) oraz książki Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży

Dr Adriana Kloskowska
Nauczyciel, pedagog specjalny, wykładowca akademicki, dyrektor i szkoleniowiec (Impuls do Rozwoju), doradca zawodowy i coach kariery, autorka i realizatorka projektów rozwojowych dla dzieci, młodzieży i kobiet, uwzględniających kwestie budowania relacji w oparciu o konstruktywną komunikację, autorka licznych materiałów szkoleniowych i artykułów, pasjonatka ludzkiego mózgu. Propaguje edukację opartą na naturalnych dźwigniach umysłu, prowadzi na FB stronę Impuls do Rozwoju Edukacji.
Dr Magdalena Śniegulska
Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, absolwentka psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje w Szkole Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego, Zakładzie Psychologii Klinicznej Dziecka Uniwersytetu SWPS, oraz Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju przy Uniwersytecie SWPS. Prowadzi zajęcia warsztatowe, seminaryjne i wykłady z zakresu psychologii rozwoju, psychologicznych podstaw edukacji, wspierania rozwoju, umiejętności rodzicielskich. Autorka tekstów popularyzujących wiedzę psychologiczną z obszaru wychowania dzieci i problemów rozwojowych. Prowadzi terapię indywidualną i grupy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży.
Dr Monika Just
Pedagog dziecięcy, dydaktyk współpracujący z Uniwersytetem Łódzkim i Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi. Prowadzi zajęcia z metodyk przedmiotowych edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, a także z zakresu rozwijania kompetencji miękkich, twórczego rozwiązywania problemów i metod aktywizujących myślenie. Jej codzienna praca to łączenie wiedzy teoretycznej z praktyką i popularyzowanie psychopedagogiki twórczości w edukacji. Jako trener twórczości i licencjonowany superwizor Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności realizuje warsztaty i szkolenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych, pobudzające myślenie twórcze, ze szczególnym wykorzystaniem analogii i metafor.
Michał Zawadka

Autor bestsellerowych książek z zakresu rozwoju osobistego i społecznego dzieci oraz młodzieży, w tym serii „Chcę być kimś!” i premierowej „Uśmiechologii. Pozytywnej strony myślenia”. Założyciel wydawnictwa Mind&Dream. Nominowany do Głównej Nagrody za Upowszechnianie Czytelnictwa Polskiej Sekcji IBBY. Ma za sobą ponad 1000 spotkań autorskich.

Autor i twórca programów warsztatowych dla dzieci i młodzieży oraz szkoleń i konferencji dla nauczycieli i rodziców. Przez ostatnie 8 lat w jego szkoleniach udział wzięło ponad 100 000 uczestników. Ekspert słowa. Trener. Mówca inspiracyjno-motywacyjny. Członek Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców. Aktor, konferansjer, lektor. Zagrał ponad 1400 przedstawień teatralnych na różnych kontynentach. Na scenie teatralnej, biznesowej, szkoleniowej i edukacyjnej spędził blisko 10 000 godzin.

Absolwent dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim oraz polonistyki na kierunku „Słowo na ekranie, w mowie i na piśmie”.

www.michalzawadka.pl

Małgorzata Łoskot
Pedagog specjalny, socjoterapeuta, autorka popularnych programów szkoleniowych dla nauczycieli oraz programów profilaktycznych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, redaktor prowadząca czasopisma „Głos Pedagogiczny”. Wieloletni pedagog w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Strzelcach Opolskich. Czynnie angażuje się w pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych.