Prelegenci.
dr Magdalena Śniegulska
Doktor nauk humanistycznych
w zakresie psychologii
Absolwentka psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Pracuje w Szkole Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego, Zakładzie Psychologii Klinicznej Dziecka Uniwersytetu SWPS, oraz Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju przy Uniwersytecie SWPS. Prowadzi zajęcia warsztatowe, seminaryjne i wykłady z zakresu psychologii rozwoju, psychologicznych podstaw edukacji, wspierania rozwoju, umiejętności rodzicielskich. Autorka tekstów popularyzujących wiedzę psychologiczną z obszaru wychowania dzieci i problemów rozwojowych. Prowadzi terapię indywidualną i grupy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży.
dr Tomasz Tokarz
Doktor nauk humanistycznych, trener kompetencji społecznych
Doktor nauk humanistycznych, trener kompetencji społecznych, terapeuta rodzinny, mediator, wykładowca akademicki, nauczyciel w szkołach alternatywnych. Koordynator projektów z obszaru rozwoju kompetencji przyszłości. Prowadzi centrum edukacyjne „Wspieram ucznia”. Promotor wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji. Członek Rady Programowej Sieci Kompetencji Cyfrowych KOMET@. W działaniach odwołuje się przede wszystkim do koncepcji pedagogiki humanistycznej. Wierzy, że podstawą dobrej edukacji są relacje oparte na wzajemnej akceptacji, sympatii i szacunku. Prowadzi blog: Innowacyjna edukacja.
Joanna Węgrzynowska
Psycholog, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Psycholog, wiceprezes stowarzyszenia „Bliżej Dziecka”, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, od lat prowadzi dla nauczycieli szkolenia, jak radzić sobie z przemocą w szkole, jak pracować z uczniami agresywnymi i z ofiarami szkolnej przemocy. Prowadzi także treningi asertywności dla dzieci padających ofiarą przemocy rówieśniczej oraz warsztaty dla ich rodziców.
Hubert Czemierowski
Psycholog szkolny, trener 
Magister psychologii, coach, ukończył Szkołę Trenerów w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej „Intra”. Jest psychologiem szkolnym oraz trenerem Stowarzyszenia „Bliżej Dziecka” i „Spójrz Inaczej”. Współpracuje z Fundacją Rozwoju Dzieci im. J. Amosa Komeńskiego. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy profilaktyczno-edukacyjnej z dziećmi i dorosłymi. Prowadzi ogólnopolskie szkolenia dla nauczycieli z zakresu przeciwdziałania przemocy w szkole. Jest autorem programu profilaktycznego „Spotkania z Leonem”.
Małgorzata Łoskot
Pedagog specjalny, redaktor prowadząca „Głosu Pedagogicznego”
Redaktor prowadząca czasopisma „Głos Pedagogiczny”, pedagog specjalny, socjoterapeuta, autor popularnych programów szkoleniowych dla nauczycieli oraz programów profilaktycznych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Wieloletni pedagog w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Strzelcach Opolskich. Czynnie angażuje się w pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych.