DLACZEGO ORGANIZOWANE PRZEZ NAS WYDARZENIA SĄ NAJLEPSZE?
Pozytywne opinie uczestników wcześniejszych edycji Kongresu, świetna merytoryka, tylko sprawdzone, praktyczne rozwiązania, najlepsi prelegenci, którzy swoim doświadczeniem zdobyli Państwa zaufanie, oraz wysoka jakość realizacji to najlepsze argumenty za tym, że warto być z nami.
Weź udział w kongresie, szczególnie jeżeli:
 •  

  Chcesz wyposażyć się w wiedzę, jak trafnie rozpoznawać postcovidowe trudności psychologiczne i emocjonalne uczniów, by skutecznie dobierać i realizować działania pomocowe?
 •  

  Musisz nauczyć uczniów odpowiedzialnego uczestnictwa w cyfrowej rzeczywistości, by ograniczyć czynniki ryzyka e-uzależnień?
 •  

  Pragniesz wesprzeć podopiecznych w kształtowaniu kompetencji relacyjnych i komunikacyjnych, by odbudować pozytywny klimat w klasie?
 •  

  Planujesz wspierać uczniów w rozwijaniu odporności i elastyczności psychologicznej, poczucia sprawstwa i własnej wartości, by mogli bezpiecznie funkcjonowali w zmieniającej się rzeczywistości?
 •  

  Chcesz skutecznie i w zgodzie z przepisami prawa na bieżąco w trakcie roku szkolnego monitorować efektywność udzielanej uczniom pomocy p-p, by bez trudu dokonać obowiązkowej oceny tejże efektywności po I i II semestrze?