Małgorzata Łoskot
Pedagog specjalny, socjoterapeuta.
Pedagog specjalny, socjoterapeuta, autorka popularnych programów szkoleniowych dla nauczycieli oraz programów profilaktycznych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, redaktor prowadząca czasopisma „Głos Pedagogiczny”. Wieloletni pedagog w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Strzelcach Opolskich. Czynnie angażuje się w pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych.
Magdalena Sękowska
Marta Żysko-Pałuba
Wybierz Bilet Dla Siebie!
Ruszyła przedsprzedaż biletów