prof. Jacek Pyżalski
Pedagog specjalny, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Pedagog specjalny, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, uczestnik i koordynator ok. 60 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, głównie dotyczących zachowań ryzykownych młodzieży (w tym zachowań online, ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy) oraz kondycją psychiczną nauczycieli i ich kompetencjami wychowawczymi. Reprezentował Polskę w konsorcjum międzynarodowym badaczy cyberprzemocy (COST IS801), COST IS1210 dotyczącego wpływu wyglądu i wizerunku online na funkcjonowanie i zdrowie młodzieży, COST CA16297 European Network for Problematic Usage of the Internet zajmujących się problematycznym wykorzystaniem internetu oraz COST CA18115 - Transnational Collaboration on Bullying, Migration and Integration at School Level podejmującym problematykę przemocy szkolnej w kontekście zjawisk migracyjnych. Autor pierwszych na rynku polskim opracowań dotyczących agresji elektronicznej Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży (GWP, Sopot 2011) oraz książki Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży.
Marta Żysko-Pałuba
Adriana Kloskowska
Wybierz Bilet Dla Siebie!
Ruszyła przedsprzedaż biletów