XVI Ogólnopolski Kongres
dla Pedagogów i Psychologów Szkolnych

– jak właściwie rozpoznawać i zaspokajać emocjonalne potrzeby dzieci i młodzieży oraz wspierać ich w (od)budowaniu kompetencji psychospołecznych?
07.10.2021 r. | 9.00–16.00
WERSJA ONLINE: PLATFORMA TARGOWA

WYDARZENIE ROZPOCZNIE SIĘ ZA:

 
TYLKO PODCZAS TEGOROCZNEJ EDYCJI!
W tym roku stawiamy w centrum uwagi potrzeby i kompetencje psychologiczne uczniów. By wesprzeć Państwa w dbaniu o zdrowie psychiczne i dobrostan podopiecznych, zaprosiliśmy w roli ekspertów m.in. niekwestionowane autorytety w dziedzinie psychologii i psychoterapii, osoby praktykujące w poradniach i pracujące terapeutycznie.
Program konferencji.
WYKŁAD 1  
Postcovidowe problemy emocjonalne uczniów – skuteczne działania pomocowe
Omówienie kierunku rozpoznawania trudności psychologicznych ucznia: od niezaspokojonej potrzeby po zachowanie, które jest przejawem przeżywanej trudności. Wskazówki, jak w ramach codziennej pracy z uczniem wspierać go w rozpoznawaniu emocji i radzeniu sobie z nimi, polecane sprawdzone treningi regulacji emocji i antystresowe.
WYKŁAD 2  
Więcej korzyści czy zagrożeń? Rola pedagoga w nauce odpowiedzialnego korzystania z internetu i ograniczaniu ryzyka e-uzależnień
Wykład poświęcony bezpiecznemu korzystaniu z sieci, ze wskazaniem najczęstszych powodów wystąpienia e-uzależnienia u ucznia, objawów i działań naprawczych. Ponadto mowa też będzie o zasadach higieny cyfrowej i samokontroli w zakresie korzystania z urządzeń ekranowych.
WYKŁAD 3  
Odbudowywania kompetencji relacyjnych i komunikacyjnych uczniów podczas edukacji stacjonarnej i zdalnej
Omówienie sposobów na przywrócenie lub zbudowanie dobrego klimatu w klasie szkolnej, opartego na poczuciu bezpieczeństwa i komunikacji bez przemocy. Skuteczne narzędzia i metody na kształtowanie życzliwych relacji w klasie w duchu uważności na drugą osobę.
WYKŁAD 4  
Odporność i elastyczność psychologiczna – jak rozwijać w uczniach kompetencje do bezpiecznego funkcjonowania w zmieniającej się rzeczywistości?
Prelekcja poświęcona dwóm najważniejszym kompetencjom przyszłości, ułatwiającym dzieciom i dorosłym adaptowanie się do zmieniających się warunków bez szkód psychologicznych. Skuteczne i sprawdzone działania i ćwiczenia budujące odporność psychiczną i elastyczność psychologiczną.
SPECJALISTYCZNE WARSZTATY POKONGRESOWE  
 16.30 – 18.30
Całoroczne monitorowanie efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom
Przepisy rozporządzenia MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej (…) nakazują, by nauczyciele, wychowawcy grup i specjaliści udzielający pomocy p-p uczniowi oceniali jej efektywność i formułowali wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia. Jeśli chcesz wywiązywać się z tego obowiązku w zgodzie z metodologią badań ewaluacyjnych i przepisami prawa, weź udział w warsztatach instruktażowych, podczas których dowiesz się, w jaki sposób monitorować efektywność udzielanej uczniom pomocy na bieżąco, w trakcie roku szkolnego, co ułatwi dokonywanie obowiązkowej oceny tejże efektywności po I i II semestrze.
Prelegenci.

 

Psycholog, psychoterapeuta, diagnosta.
Pedagog specjalny, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Nauczyciel, pedagog specjalny, wykładowca akademicki.
Psycholog, psychoterapeuta, trener, konsultant, coach.
Pedagog specjalny, socjoterapeuta.
Opinie.
Kto powinien wziąć udział?
  Pedagodzy szkolni
  Psychologowie szkolni
  Pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych
  Nauczyciele i wychowawcy
ZAUFAJ NASZEMU DOŚWIADCZENIU I WIEDZY!
Nasza działalność przez lata rozwijała się podążając za trendami rynku oraz potrzebami klientów. Wydawane przez nas tytuły są cenione przez szerokie grono specjalistów.
Wśród naszych czasopism znajdziesz między innymi: Głos Pedagogiczny, Charaktery, Psychologia w Praktyce.
Kontakt.
Masz pytania? Napisz do nas lub zadzwoń.
 
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
tel: (61) 66 55 774 
 bok@forum-media.pl
Magdalena Bandurska
tel: 534 363 615, 61 66 55 848
 Magdalena.Bandurska@forum-media.pl
Partnerzy.