Anna Kaźmierczyk
Dlaczego dziecko odczuwa lęk przed wykluczeniem z internetowego uczestnictwa
Anna Kaźmierczyk

Współczesny świat to świat cyfrowych technologii. Zmiany, które zaszły zarówno w warstwie społeczno-kulturowej, jak i obyczajowej, są nieodwracalne. Cyfryzacja życia wciąż postępuje, wkraczając coraz głębiej w nasze życia i coraz ściślej do nas przylegając. Czy nam się to podoba, czy nie, rewolucji informatycznej nie można zatrzymać ani cofnąć.

Czytaj dalej