UWAGA! Ostatnie dni zapisów, zarejestruj się w promocyjnej cenie!
27.10.2022 r. | Online

XVII Ogólnopolski Kongres
dla Pedagogów i Psychologów Szkolnych

Rewolucja w pracy pedagogów i psychologów szkolnych w roku szkolnym 2022/2023
Kryzys zdrowia psychicznego u uczniów, nowe cyberzagrożenia, pomoc psychologiczno-pedagogiczna wobec najnowszych zmian prawnych
 Event 9.00-15.30  Warsztaty 16.00-20.30
+ 7 dni dostępu do nagrania*
*nie dotyczy wystąpienia prof. Marka Kaczmarzyka
PROMOCJA OBOWIĄZUJE PRZEZ:
0dni
0godz.
0min.
0sek.
Nowości w tegorocznej edycji!
Analiza przepisów w zakresie PPP w układzie tak było-tak jest
Konkursy z nagrodami w czasie każdej przerwy
Panel psychologiczny pod patronatem czasopisma:
Case study w każdym panelu z sesją Q&A
TOP TEMATY KONGRESU
1
Jak po licznych zmianach prawnych w nowym roku szkolnym prawidłowo wykonywać zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwzględnieniem obowiązków i zadań nowego specjalisty – PEDAGOGA SPECJALNEGO?
2
Jak przygotować kompleksowy program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniów w kluczowych obszarach wymagających pomocy: zaburzenia lękowe i trauma, nowe uzależnienia online i offline, kryzys emocjonalny i relacyjny, uczeń z Ukrainy?
Prelegenci.

 

Psycholog
Biolog, neurodydaktyk, nauczyciel
dr Magdalena Rowicka 
Psycholog, badaczka uzależnień, 
 
Ukraińska nauczycielka i pedagożka
Pedagog specjalny, socjoterapeutka
Pedagog specjalny, socjoterapeuta.
Nauczycielka języka niemieckiego, arteterapeutka, trenerka
TYLKO PODCZAS TEGOROCZNEJ EDYCJI!
Omawiamy 5 kluczowych problemów, którym musi sprostać Wasza placówka – od zmian prawno-organizacyjnych w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, po wdrożenie skutecznych szkolnych programów wsparcia z uwzględnieniem współczesnych zagrożeń i potrzeb uczniów.
O tym będziemy mówić:
NOWE STANOWISKO: PEDAGOG SPECJALNY
Jakie kwalifikacje trzeba spełniać do objęcia tego stanowiska i jakie zadania realizować? Jaki jest zakres współpracy nowego specjalisty z pozostałymi pracownikami pedagogicznymi i niepedagogicznymi?
ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
Nowe ścieżki awansu zawodowego i kryteria oceny pracy – co oznaczają te zmiany w praktyce? Kto realizuje awans według zmienionych zasad, a kto na mocy przepisów przejściowych?
ZŁA KONDYCJA PSYCHICZNA UCZNIÓW – CO ROBIĆ?
Raporty przynoszą alarmujące statystyki: kondycja psychiczna uczniów pogarsza się! Kryzys zdrowia psychicznego pogłębiają popandemiczne trudności edukacyjno-wychowawcze, wojna w Ukrainie, kryzys klimatyczny. Profilaktykę zaburzeń lękowych wspierają bezpieczne relacje. Jak je tworzyć?
UWAGA, NOWE ZAGROŻENA!
Co obecnie uzależnia w sieci i w realu i jak chronić przed tym uczniów? Jak uodparniać uczniów na psychologiczne pułapki w social mediach?
NEUROBIOLOGICZNY KLUCZ DO ROZPOZNANIA UCZNIA W KRYSYSIE PSYCHOLOGICZNYM
Jakie zachowania ucznia na danym etapie neurorozwoju są w normie, a jakie mogą świadczyć o tym, że uczeń przeżywa kryzys psychologiczny i trzeba mu pomóc?
UCZNIOWIE Z UKRAINY – JAK WSPIERAĆ ICH W TRUDNOŚCIACH PSYCHOSPOŁECZNYCH?
Jakie działania specjalistów szkolnych realnie wspierają asymilację uczniów ukraińskich i pomagają im w przezwyciężaniu skutków stresu pourazowego czy radzeniu sobie z lękiem, apatią i tęsknotą?
Program konferencji.
PANEL 1  
ZMIANY W UDZIELANIU PPP W ROKU SZKOLNYM 2022/2023.
Nowe obowiązki i zadania po nowelizacji przepisów oświatowych
W tej części skupimy się na kluczowych zmianach w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej od roku szkolnego 2022/2023 zgodnie ze znowelizowaną UoSO, KN i ustalimy, co zrobić, aby w obecnych realiach oświatowych przyniosły wymierne efekty.
PANEL 2  
UCZNIOWIE Z ZABURZENIAMI LĘKOWYMI I TRAUMĄ.
Jak wspierać ich kondycję psychiczną i emocjonalną przez wzmacnianie relacji?
W tej części przeanalizujemy zatrważające wyniki badań i w oparciu o nie pokażemy, jak w praktyce skutecznie wzmacniać empatyczne relacje z uczniem, aby wspierać kondycję psychiczną i emocjonalną dzieci z zaburzeniami lękowymi i traumą.
PANEL 3  
UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE U UCZNIÓW. Problemowe korzystanie z urządzeń cyfrowych wśród dzieci i młodzieży
dr Magdalena Rowicka 
W tej części przeanalizujemy aktualne obszary zagrożeń w cyberprzestrzeni offline i online jako przyczyny nowych uzależnień dzieci i młodzieży ze wskazaniem sprawdzonych działań profilaktycznych. 
PANEL 4  
NEUROBIOLOGICZNY KLUCZ DO ADEKWATNEGO WSPARCIA I SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI Z UCZNIEM W KRYZYSIE PSYCHOLOGICZNYM*
W tej części pokażemy Wam, jak wykorzystać najnowsze zdobycze neuronauk i praktyczne doświadczenie neurobiologów do rozpoznawania trudności psychologicznych u uczniów i opracowywania dla nich skutecznego wsparcia i ścieżek komunikacji.
*wystąpienie wyłącznie live
PANEL 5  
UCZNIOWIE Z UKRAINY W POLSKIEJ SZKOLE.
Jakiej pomocy psychologiczno-pedagogicznej potrzebują dzieci i młodzież na imigracji oraz pracujący z nimi nauczyciele?
W tej części wskażemy kluczowe punkty programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów z Ukrainy z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb oraz wniosków z pierwszych miesięcy funkcjonowania uczniów uchodźców w polskiej szkole.
SPECJALISTYCZNE WARSZTATY POKONGRESOWE  
 16.00 – 18.00
WARSZTATY PRACY NR 1: Konflikty rówieśnicze w klasie
W czasie 2-godzinnych warsztatów wskażemy Wam sprawdzone metody na konflikty rówieśnicze w klasie oraz pomożemy dobrać strategie w zależności od przyczyn i uczestników konfliktu.
SPECJALISTYCZNE WARSZTATY POKONGRESOWE  
 16.00 – 18.00
WARSZTATY PRACY NR 2: Praktyczne wykorzystanie wybranych technik i metod treningu umiejętności społecznych (TUS) w połączeniu z elementami arteterapii w pracy z uczniami z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi
W czasie 2-godzinnych warsztatów przećwiczymy wybrane techniki i metody TUS, skupiając się na tych, które najlepiej działają w pracy indywidualnej i grupowej.
SPECJALISTYCZNE WARSZTATY POKONGRESOWE  
18.30 – 20.30
WARSZTATY PRACY NR 3: Zadania i obowiązkowa dokumentacja pedagoga specjalnego jako nowego specjalisty szkolnego w roku 2022/2023
W czasie 2-godzinnych warsztatów omówimy najważniejsze zmiany związane z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej i organizowaniem kształcenia specjalnego w placówce w roku szkolnym 2022/2023 w kontekście pojawienia się nowego specjalisty szkolnego – Pedagoga specjalnego.
Obejrzyj zaproszenia przygotowane przez naszych prelegentów!
Kto powinien wziąć udział?
Do udziału w kongresie zapraszamy w szczególności pedagogów i psychologów szkolnych – osoby najbardziej świadome wyzwań, przed którymi staje współczesna szkoła, szukających skutecznych rozwiązań i nastawionych na dialog i wymianę doświadczeń. Zapraszamy również wszystkie osoby aktywnie zaangażowane w tworzenie i realizację szkolnych programów wychowawczo-profilaktycznych – czeka na Was wiele inspiracji do natychmiastowego wdrożenia w placówce.
ZAUFAJ NASZEMU DOŚWIADCZENIU I WIEDZY!
Nasza działalność przez lata rozwijała się podążając za trendami rynku oraz potrzebami klientów. Wydawane przez nas tytuły są cenione przez szerokie grono specjalistów.
Wśród naszych czasopism znajdziesz między innymi: Głos Pedagogiczny, Charaktery, Psychologia w Praktyce.
Opinie.
Partnerzy:
Kontakt.
Masz pytania? Napisz do nas lub zadzwoń.
 
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
tel: 61 66 55 774
bok@forum-media.pl
konferencje@forum-media.pl
WSPÓŁPRACA I REKLAMA
Adrianna Białas
tel: 534 363 615
 adrianna.bialas@forum-media.pl
KONTAKT DLA UCZESTNIKÓW:
Weronika Zięciak
 weronika.zieciak@forum-media.pl