Oferta ograniczona czasowo!
Każdy Uczestnik, który nabędzie bilet w wersji ONLINE otrzyma dodatkowo ebook'a!
„Poradnik efektywnego nauczania.

Materiały dla nauczycieli do pracy z uczniami”

Co zawiera publikacja?
 •  

  praktyczne zalecenia, poparte najnowszymi badaniami z zakresu neuronauk, jak zwiększyć u dzieci i młodzieży efektywność procesu uczenia się,
 •  

  wskazówki do bezpośredniego wykorzystania, przygotowane w oparciu o aktualną wiedzę na temat budowy i funkcjonowania mózgu, dotyczące organizacji lekcji skutecznie aktywizujących wszystkich uczniów,
 •  

  narzędzia do kształtowania w dzieciach i młodzieży odpowiedniej motywacji i krytycznego myślenia oraz do merytorycznego obalania pseudonaukowych mitów, w które mogą wierzyć uczniowie,
 •  

  autorskie scenariusze lekcji wychowawczych i propozycje ćwiczeń z zakresu czytania ze zrozumieniem, tworzenia notatek i map myśli, metod pamięciowego uczenia się (fiszki, mnemotechniki i inne).
Unikatowy e-book zapewni Ci następujące korzyści:
 •  

  Dowiesz się, jak skutecznie zwiększyć efektywność kształcenia swoich uczniów.
 •  

  Otrzymasz praktyczne narzędzia do wspierania rozwoju i motywowania dzieci i młodzieży.
 •  

  Zyskasz wiedzę o najnowszych badaniach z zakresu neurodydaktyki i ustrzeżesz się pseudonaukowych teorii na temat funkcjonowania mózgu.
 •  

  Wyposażysz się w gotowe scenariusze lekcji wychowawczych i materiały do ich przeprowadzenia, dzięki czemu zaoszczędzisz czas potrzebny na ich przygotowywanie.
 •  

  Zaangażujesz uczniów w prowadzone zajęcia oraz zachęcisz ich do dyskusji na poruszane w ich trakcie tematy.