SPRAWDZONE METODY

Przedstawiamy przetestowane w praktyce metody pracy z dziećmi i z młodzieżą szkolną z zaburzeniami zachowania: agresją, depresją czy apatią, które przyniosły oczekiwane rezultaty w postaci zmiany zachowania.

KONKRETNE PRZYPADKI

Nasi eksperci rozkładają na czynniki pierwsze najtrudniejsze zagadnienia, z którymi codziennie mierzą się pedagodzy i psychologowie szkolni, w tym: praca z dziećmi przestymulowanymi, młodzieżą w kryzysie indywidualnym czy z problemami natury seksualnej, i pokazują, jak krok po kroku planować pracę w tym zakresie.

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE

Prezentujemy rozwiązania, które zakładają indywidualne podejście do każdego przypadku – wyposażysz się w techniki i narzędzia, które pozwolą dochodzić przyczyn problemu i na tej podstawie dopasowywać metody pracy.

UZNANI EKSPERCI

Swoimi umiejętnościami praktycznymi dzielą się wyłącznie eksperci z wieloletnim doświadczeniem: psychologowie, pedagodzy, terapeuci i osoby na co dzień pracujące z dziećmi i z młodzieżą – pokażą, jak w praktyce radzą sobie z typowymi i nieoczywistymi problemami o podłożu psychologicznym.

Zobacz wypowiedź naszego eksperta:
Jedyne takie wydarzenie prezentujące nowoczesne i sprawdzone rozwiązania w pracy z dziećmi i z młodzieżą szkolną!
JEDYNE W POLSCE WYDARZENIE, PODCZAS KTÓREGO:

dowiesz się, jak właściwie interpretować zmiany w prawie oświatowym i dostosowywać swoje działania do obowiązujących przepisów;

zobaczysz, jak prawidłowo ustalać przyczynę konkretnych zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży oraz zapoznasz się ze skutecznymi technikami terapeutycznymi, które możesz natychmiast wykorzystać w codziennej pracy;

dowiesz się, które metody pracy działają najlepiej w przypadkach agresji, apatii czy depresji u uczniów i jak je dopasować do konkretnego przypadku;

wyposażysz się w przetestowane plany postępowania w przypadkach problemów z tożsamością seksualną i nieprawidłowymi zachowaniami seksualnymi;

spotkasz się z najlepszymi specjalistami w kraju i poznasz ich autorskie metody, które z powodzeniem stosują w praktyce szkół na różnym szczeblu nauczania.

Program wydarzenia
10:00
PANEL I:
PRACA PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO WOBEC ZMIAN PRAWNYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
 • Jak w praktyce realizować nowe obowiązki w rzeczywistości szkolnej? – zmieniony wymiar pensum specjalistów, nowe zasady awansu zawodowego i oceny pracy.
 • Na czym faktycznie polegają obowiązki pedagoga w nowym, trójstopniowym modelu opieki?
 • Współpraca pedagoga z terapeutą środowiskowym dzieci i młodzieży – nowe zadania.
PANEL II:
DZIECI I MŁODZIEŻ W PSYCHOLOGICZNYM KRYZYSIE INDYWIDUALNYM – MOŻLIWOŚCI WSPARCIA W SZKOLE
 • Depresja u dzieci i młodzieży – skuteczne sposoby przeciwdziałania i wspierania uczniów.
 • Specyfika pracy z uczniem w kryzysie indywidualnym: co? komu? kiedy? – interwencja, wsparcie ze strony pedagoga.
PANEL III:
AGRESJA I PRZEMOC W KONTAKTACH RÓWIEŚNICZYCH – PRAKTYCZNE DZIAŁANIA PEDAGOGÓW SZKOLNYCH WOBEC UCZNIÓW I SPOSOBY WSPARCIA NAUCZYCIELI
 • Reagowanie na skrajne zachowania uczniów – jak postępować w sytuacji agresji i przemocy rówieśniczej?
 • Poszkodowany – sprawca – świadek – charakterystyka ról przyjmowanych przez dzieci i sposoby pomocy uczniom w wypracowaniu konstruktywnych zachowań.
 • Klasa bez przemocy – jak budować zespół i wspierać uczniów w nabywaniu kompetencji niezbędnych do dobrego funkcjonowania w grupie uczniowskiej?
PANEL IV:
SEKSUALNOŚĆ DZIECI I MŁODZIEŻY – NAJCZĘSTSZE WYZWANIA W PRACY PEDAGOGA
 • Edukacja seksualna a etapy rozwoju psychoseksualnego – jak prawidłowo wybrać metody pracy i komunikacji z uczniami?
 • Jak rozmawiać z uczniami o nieprawidłowych zachowaniach seksualnych – zadania pedagoga szkolnego w ramach interwencji:
  • seksting i brak poszanowania cudzej i własnej intymności
  • korzystanie z pornografii
  • molestowanie między rówieśnikami oraz dziecka przez dorosłego
  • dziecięca prostytucja
 • Uczeń z problemami z tożsamością seksualną – rola pedagoga szkolnego w jej akceptacji przez ucznia i grupę klasową.
PANEL SPECJALNY:
ZAWÓD PEDAGOG – JEDEN SPECJALISTA, WIELE OCZEKIWAŃ
 • W jaki sposób łączyć działania opiekuńcze, pomocowe, wychowawcze, edukacyjne i animujące procesy wspomagające rozwój w ramach jednego etatu pedagoga?
OGŁOSZENIE ZWYCIĘZCÓW KONKURSU Z OKAZJI 10-LECIA „GŁOSU PEDAGOGICZNEGO” I WRĘCZENIE NAGRÓD.
18:00
Prelegenci

Małgorzata
Łoskot

redaktor prowadząca czasopisma „Głos Pedagogiczny”, pedagog specjalny, socjoterapeuta, autor popularnych programów szkoleniowych dla nauczycieli oraz programów profilaktycznych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Wieloletni pedagog w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Strzelcach Opolskich. Czynnie angażuje się w pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych.

Małgorzata
Łuba

psycholog (Wydział Psychologii UW), w trakcie szkolenia na psychoterapeutę poznawczo-behawioralnego, trener umiejętności psychologicznych, certyfikowany trener biznesu (House of Skills), trener metody odkrywania potencjału zawodowego "Spadochron" (FISE). Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, współzałożycielka nieformalnego Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom i Bliskim Samobójców „Tabu”. Zajmuje się psychologią praktyczną – prowadzi psychoterapię, rehabilitację neuropsychologiczną, grupy wsparciowe i rozwojowe oraz spotkania psychoedukacyjne.

Joanna
Węgrzynowska

psycholog, wiceprezes stowarzyszenia „Bliżej Dziecka”, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, od lat prowadzi dla nauczycieli szkolenia, jak radzić sobie z przemocą w szkole, jak pracować z uczniami agresywnymi i z ofiarami szkolnej przemocy. Prowadzi treningi asertywności dla dzieci padających ofiarą przemocy rówieśniczej oraz warsztaty dla ich rodziców.

Hubert
Czemierowski

magister psychologii, coach, ukończył Szkołę Trenerów w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej „Intra”, jest psychologiem szkolnym oraz trenerem Stowarzyszenia „Bliżej Dziecka” i „Spójrz Inaczej”. Współpracuje z Fundacją Rozwoju Dzieci im. J. Amosa Komeńskiego. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy profilaktyczno-edukacyjnej z dziećmi i dorosłymi. Prowadzi ogólnopolskie szkolenia dla nauczycieli z zakresu przeciwdziałania przemocy w szkole. Jest autorem programu profilaktycznego „Spotkania z Leonem”.

Alicja
Długołęcka

absolwentka Wydziału Pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim, doktor nauk humanistycznych, prowadzi zajęcia z psychosomatyki i rehabilitacji seksualnej w Wydziale Rehabilitacji w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Od wielu lat zajmuje się edukacją psychoseksualną i seksualnością kobiet – prowadzi szkolenia dla specjalistów i młodzieży, jest wykładowcą na Podyplomowych Studiach Wychowania Seksualnego na Uniwersytecie Warszawskim i Seksuologii Klinicznej w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej oraz Akademii Medycznej i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, autorką licznych książek i artykułów z tego zakresu, m.in. podręcznika dla gimnazjalistów do „wychowania do życia w rodzinie” i monografii Edukacja seksualna, Jak się kochać i Seks na wysokich obcasach oraz Zwykłej książki o tym, skąd się biorą dzieci. Swoją pracę naukową i popularyzatorską poświęca profilaktyce zaburzeń psychoseksualnych, szeroko rozumianej edukacji seksualnej i propagowaniu zdrowia seksualnego. Na co dzień pracuje z klientami w zakresie edukacji psychoseksualnej w Centrum Terapii Lew-Starowicz w Warszawie.

Bogusław
Śliwerski

pedagog, profesor zwyczajny Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego i Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie; doktor honoris causa UMCS w Lublinie (2014), UKW w Bydgoszczy (2016) i KUL w Lublinie (2017); profesor honorowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Uniwersytetu Śląskiego; przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (od 2011), ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej (od 2002), członek Sekcji Nauk Humanistycznych i Społecznych Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (b. przewodniczący 2013–2016). Redaktor naczelny kwartalnika „Studia z Teorii Wychowania”, członek rad naukowych czasopism pedagogicznych: „Litera Scripta Journals”, „The New Educational Review”, „Rocznik Pedagogiczny KNP PAN”, „Chowanna”, „Przegląd Pedagogiczny”, „Forum Oświatowe”, „Auxilium Sociale Novum”, „Ars Educandi”, „Wychowanie na co Dzień”, „Problemy Wczesnej Edukacji” i „Horyzonty Wychowania”.

CO ZAWIERA PAKIET UCZESTNIKA?
Gwarantujemy wykłady oraz analizy przypadków przedstawione przez wybitnych specjalistów – dzięki temu masz pewność, że przedstawiona wiedza ma najwyższy certyfikat jakości.
Zapewniamy bieżące konsultacje z ekspertami – dzięki temu jednego dnia w jednym miejscu możesz zweryfikować swoje obserwacje i wątpliwości.
Dajemy bazę tematyczną i wykaz literatury do zbudowania katalogu najnowszych badań i trendów – dzięki temu na bieżąco będziesz poszerzać swoje kompetencje zawodowe.
Otrzymasz prestiżowy Certyfikat Uczestnictwa.
Weź udział
Najczęściej zadawane pytania
Tak, można otrzymać dodatkowe rabaty przy zgłoszeniach minimum 3 osob z jednej instytucji. Więcej informacji pod numerem telefonu: 61 66 55 800 lub bok@forum-media.pl
Cena obejmuje udział w całodniowym kongresie oraz catering. Cena nie obejmuje noclegu i parkingu.
Tak, każda osoba/firma zgłaszająca się do udziału w wydarzeniu otrzyma fakturę. Fakturę VAT wyślemy listownie, za pośrednictwem Poczty Polskiej w ciągu 7 dni od zaksięgowania płatności lub w przypadku braku wpłaty w terminie 7 dni od wydarzenia. Nie ma możliwości odbioru faktury VAT na miejscu kongresu.
Podstawę płatności za kongres stanowi wystawiona przez Organizatora faktura pro forma. Dokument wygeneruje się automatycznie zaraz po rejestracji zgłoszenia na stronie internetowej. Fakturę pro forma mogą Państwo pobrać online. Pełną informację na temat płatności otrzymają Państwo także na podany adres mailowy wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.

Możliwa jest także płatność online bezpośrednio po wypełnieniu formularza zgłoszenia. Przy wyborze tej formy płatności gwarantujemy Państwu 2% rabatu.

W przypadku dokonania płatności przed terminem kongresu faktura VAT zostanie wysłana w ciągu 14 dni od zaksięgowania wpłaty.
W przypadku zmiany danych wystarczy przesłać pisemną informację na adres: forum.szkolenia@forum-media.pl podając dane umożliwiające identyfikację zamawiającego, np. numer faktury pro forma, zamówienia lub dokładne dane firmy oraz wskazać prawidłowe dane do wystawienia dokumentu. Zmiany danych jest możliwa przed wystawieniem faktury VAT (czyli przed dokonaniem wpłaty za konferencję, najpóźniej do 2 dni przed terminem kongresu).
W tej sytuacji przysługuje Tobie możliwość zmiany uczestnika. Poinformuj nas o tym pisemnie na adres: forum.szkolenia@forum-media.pl podając dane umożliwiające identyfikację, np. numer Klienta lub numer NIP firmy. Zmiany uczestnika możesz dokonać najpóźniej na 1 dzień przed kongresem.
Udział w kongresie można zgłaszać do 08 października 2018 r.
Szczegółowe informacje zostaną wysłane najpóźniej w terminie 5 dni przed kongresem, dodatkowo na stronie internetowej dedykowanej naszym kongresie www.kongresgp.pl znajdą Państwo wszystkie istotne informacje.
 • W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w kongresie wcześniej niż 30 dni przed terminem kongresu uczestnik nie ponosi żadnych kosztów. W przypadku opłacenia wcześniej uczestnictwa wpłata zostanie zwrócona w ciągu 14 dni od otrzymania rezygnacji w formie pisemnej.
 • Jeżeli uczestnik złoży pisemną rezygnację do 10 września 2018 r. nie zostanie obciążony żadnymi kosztami,
 • Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału do 10 września 2018 r., a nie wezmą udziału w Kongresie, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
W przypadku opłacenia wcześniej uczestnictwa wpłata zostanie zwrócona w ciągu 14 dni od otrzymania rezygnacji w formie pisemnej.
Certyfikat wręczymy Tobie osobiście w dniu wydarzenia. Wszystkie osoby, które podpisały się na liście uczestników otrzymają zaświadczenie po zakończeniu programu kongresu.
Zwolnienie z VAT przysługuje tylko jeżeli faktura VAT wystawiana jest na jednostkę sektora finansów publicznych, która dodatkowo potwierdzi, że finansuje udział w kongresie co najmniej w 70% ze środków publicznych. W przypadku jeżeli np. Szkoła zgłasza swojego pracownika na kongres i zaznaczy odpowiednie oświadczenie w formularzu zamówienia (potwierdzające finansowanie udziału w co najmniej 70% ze środków publicznych) faktura VAT zostanie wystawiona bez naliczania podatku VAT.
Faktura VAT potwierdza wykonanie usługi i zgodnie z obowiązującymi przepisami musi być wystawiona na pełną wartość. Nie ma możliwości podzielenia faktury na części.
W związku z centralizacją rozliczeń podatku od towarów i usług w jednostkach samorządu terytorialnego (gminach, powiatach, województwach) oraz ich jednostek organizacyjnych od 1 stycznia 2017 każda faktura zakupowa otrzymywana przez urząd obsługujący gminę, przez jej jednostkę lub zakład budżetowy i ich dotycząca, musi zawierać na fakturze dane nabywcy oraz dodatkowo odbiorcy. Faktura VAT powinna zawierać dane identyfikacyjne gminy (jednostki nadrzędnej) jako nabywcy tj. jej nazwę, adres i NIP oraz dodatkowo dane identyfikacyjne jednostki organizacyjnej, jako podmiotu działającego w jej imieniu, czyli nazwę odbiorcy towarów i usług i jego adres. Formularz zawiera pola dot. danych nabywcy i odbiorcy, prosimy o uzupełnienie odpowiednich informacji.
Ogólnopolski Kongres dla Pedagogów i Psychologów Szkolnych – nowoczesne rozwiązania w pracy z dziećmi i z młodzieżą szkolną

„Największe wyzwania w pracy pedagoga i psychologa w roku szkolnym 2018/2019” to temat przewodni XIII Ogólnopolskiego Kongresu dla Pedagogów i Psychologów Szkolnych, który odbędzie się 11 października 2018 r. w Novotel Airport w Warszawie. Organizatorem wydarzenia jest „Głos Pedagogiczny” – miesięcznik dla nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych. Podczas Kongresu dla Pedagogów i Psychologów Szkolnych przedstawimy Państwu przetestowane w praktyce metody pracy z dziećmi i z młodzieżą szkolną, przejawiającymi zaburzenia zachowania w postaci agresji, depresji czy apatii. Prelegenci rozkładają na czynniki pierwsze najtrudniejsze zagadnienia, z jakimi codziennie mierzy się pedagog i psycholog szkolny, jak: praca z dziećmi przestymulowanymi, młodzieżą w kryzysie indywidualnym czy z problemami natury seksualnej. Ponadto eksperci wskażą, jak krok po kroku planować pracę w tym zakresie.


Obowiązki pedagoga w nowym modelu opieki


Kongres dla Pedagogów i Psychologów Szkolnych wyposaży Państwa w techniki i narzędzia, które pozwolą dochodzić przyczyn problemu i na tej podstawie dopasowywać metody pracy. Uczestnicy wydarzenia dowiedzą się, jak w praktyce realizować nowe obowiązki pedagoga oraz z jakimi wyzwaniami będzie musiał  zmierzyć się psycholog szkolny w roku szkolnym 2018/2019. Swoimi umiejętnościami podzielą się eksperci z wieloletnim doświadczeniem: psychologowie, pedagodzy, terapeuci i osoby na co dzień pracujące z dziećmi i z młodzieżą. Pokażą oni, jak w praktyce radzą sobie z typowymi i nieoczywistymi problemami o podłożu psychologicznym.


Przekazujemy zastrzyk wiedzy, jakiej nie dostarczają inne konferencje dla pedagogów i psychologów szkolnych


Uczestnicząc w wydarzeniu, dowiedzą się Państwo, jak prawidłowo ustalać przyczynę konkretnego zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży i zapoznają ze skutecznymi technikami terapeutycznymi, które warto wykorzystywać w codziennej pracy. Ponadto prelegenci występujący podczas konferencji dla pedagogów i psychologów szkolnych przybliżą Państwu przetestowane plany postępowania w przypadkach problemów z tożsamością seksualną i nieprawidłowymi zachowaniami seksualnymi. Ogólnopolski Kongres Pedagogów i Psychologów Szkolnych wyposaży Państwa w wiedzę, która pozwoli właściwie interpretować zmiany w prawie oświatowym i dostosowywać swoje działania do obowiązujących przepisów.


Zmieniony wymiar pensum pedagoga szkolnego, nowe zasady awansu zawodowego i oceny pracy


Wydarzenie otwiera panel zatytułowany „Praca pedagoga i psychologa szkolnego wobec zmian prawnych w roku szkolnym 2018/2019”, w trakcie którego dowiedzą się Państwo, jakie nowe obowiązki w praktyce realizować w rzeczywistości szkolnej, poznają zmieniony wymiar pensum pedagoga szkolnego, aktualne zasady awansu zawodowego i oceny pracy. Podczas konferencji dla pedagogów i psychologów szkolnych przybliżone zostaną zagadnienia związane z nowym, trójstopniowym modelem opieki oraz współpracą pedagoga z terapeutą środowiskowym dzieci i młodzieży. Panel specjalny wyposaży Państwa w wiedzę, jakiej nie dostarczają tradycyjne konferencje dla pedagogów. Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób łączyć działania opiekuńcze, pomocowe, wychowawcze, edukacyjne i animujące procesy wspomagające rozwój w ramach jednego etatu pedagoga.
Kongres dla Pedagogów i Psychologów Szkolnych zamyka uroczyste wyłonienie zwycięzców konkursu zorganizowanego z okazji 10-lecia czasopisma „Głos Pedagogiczny” i wręczenie nagród.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami: