Specjalistyczne warsztaty dla pedagogów
 

PRACA Z UCZNIEM W ZAKRESIE ROZWOJU OSOBISTEGO
I KSZTAŁTOWANIA KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

Prowadząca.
dr Monika Just
Pedagog dziecięcy, dydaktyk współpracujący z Uniwersytetem Łódzkim i Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi
Program warsztatów:
  •  

    Jakimi metodami skuteczne zaktywizujesz myślenie i działanie uczniów, by potrafili sami znajdować rozwiązania swoich problemów? Wskazówki, jak w praktyce stosować wybrane techniki pracy.
  •  

    Jakimi technikami wzmocnisz w uczniu kompetencje uczenia się i zapamiętywania, by zwiększyć jego poczucie pewności siebie w szkole? Przykłady konkretnych ćwiczeń do stosowania w procesie uczenia się.
  •  

    Co uczeń powinien wiedzieć o własnej organizacji nauki i jakie przydadzą mu się techniki zarządzania sobą w czasie – na przykładach z własnej praktyki.
Dzięki udziałowi w specjalistycznych warsztatach:

Zyskasz praktyczne umiejętności do rozwijania najważniejszych kompetencji społecznych współczesnych uczniów.

Dowiesz się, jakie metody aktywizujące myślenie i działanie wyzwolą w uczniach kreatywność w samodzielnym poszukiwaniu rozwiązań swoich problemów.

Nauczysz swoich podopiecznych twórczych metod pracy, dzięki czemu wesprzesz ich rozwój osobisty.

Pokażesz swoim uczniom najnowsze techniki zarządzania sobą w czasie, dzięki czemu zyskają szansę na zrobienie postępów w nauce, właściwie ją sobie organizując.

Zyskasz wiedzę o technikach zapamiętywania i efektywnego uczenia się do wykorzystania w pracy indywidualnej z uczniami, jak i całą klasą.

Warsztaty odbędą się po zakończeniu kongresu, w godz.:

16.30–18.30.

Uczestnicy warsztatów otrzymają dodatkowy certyfikat w wersji elektronicznej

Weź udział