logo

Baza wiedzy

Depresja dzieci i młodzieży – jak jej przeciwdziałać?

Marzec to miesiąc zwiększonej podatności na sezonowe obniżenie nastroju i stany depresyjne. Wielu uczniów nie radzi sobie z emocjami, popadając w nadmierne przygnębienie i senny marazm. Warto uważnie obserwować podopiecznych, by móc w porę im pomóc. Troska o zdrowie psychiczne dzieci i wspieranie uczniów w trudnych dla nich chwilach to równie istotne aspekty pracy pedagoga, co dbałość o poziom ich kształcenia.

Problematyka odporności psychicznej podopiecznych i depresji u dzieci i młodzieży powinna być poruszana zarówno podczas zajęć szkolnych, jak i spotkań pedagogów z rodzicami. Niezwykle ważne jest także przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej, szerzącej się w szkołach. Znajomość tych zagadnień ma ogromne znaczenie przy dobieraniu właściwej metody pracy z dziećmi z problemami psychicznymi oraz w udzielaniu im należnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

więcej

Edukacja seksualna dzieci i młodzieży

Rozpoczęcie aktywności seksualnej to przełomowy moment w życiu każdego człowieka. Brak przygotowania do świadomego i odpowiedzialnego wejścia w ten niezwykle istotny obszar funkcjonowania może negatywnie wpłynąć na rozwój psychoseksualny jednostki. Dlatego ważnym celem edukacji seksualnej jest kształtowanie prozdrowotnych postaw oraz podejmowanie rozmów na temat orientacji i tożsamości seksualnej oraz zaburzeń zachowania na tle nieprawidłowych zachowań seksualnych.


więcej

Obowiązki pedagoga i psychologa szkolnego w obliczu zmian prawnych w roku szkolnym 2018/2019

Coraz większy niepokój specjalistów zatrudnionych w szkole wywołują zmiany w zakresie wymiaru zajęć obowiązkowych, obowiązujące od 1 września 2018 r. W roku szkolnym 2018/2019 zasady ustalania pensum pedagoga szkolnego określi Karta Nauczyciela, a nie jak dotychczas uchwała organu prowadzącego. Zmianie ulegną również obowiązki pedagoga, zasady uzyskiwania awansu zawodowego i oceny pracy. Do zmian w powyższym zakresie trzeba przygotować się jak najwcześniej.


więcej